< Terug naar overzicht

Unizo wil nog strengere regels voor tijdskrediet

Het aantal aanvragen voor verlofsystemen zoals tijdskrediet, landingsbanen of thematische verloven zit opnieuw aan het piekniveau van 2011. Daaruit concludeert Unizo dat de genomen maatregelen om de verlofsystemen te hervormen een maat voor niets zijn geweest. De socialistische vakbond ABVV is het daar niet mee eens.

Uit cijfers van de RVA blijkt dat 132.016 werknemers onder de 50 jaar van één of ander verlofsysteem gebruikmaken. In december 2012 waren er dit nog 119.121. Bij werknemers ouder dan 50 jaar stijgt het aantal licht sinds december 2013. 143.035 werknemers boven de 50 maken gebruik van een verlofstelsel, vooral van landingsbanen. Vorig jaar kostten alle RVA-premies voor verlofsystemen 832 miljoen euro.

Unizo pleit voor een drastische hervorming van de verlofsystemen. De ondernemersorganisatie stelt voor om de uitkeringen voor het niet-gemotiveerd verlof te schrappen. Het schrappen of beperken van de uitkeringen voor ongemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking zou volgens Unizo 123 miljoen euro opleveren in 2015 en jaarlijks stijgen tot 131 miljoen in 2018.

“Wie ongemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wil opnemen, kan dat blijven doen, maar niet op kosten van de belastingbetaler”, vindt Unizo. Voor de gemotiveerde verloven (zoals ouderschapsverlof of verlof voor de verzorging van een ziek kind) moet de uitkering blijven bestaan.

Unizo vraagt ook een strengere controle van de motieven. Ook de criteria voor de landingsbanen moeten verder worden verstrengd. “Voorlopig is er geen bewijs dat dit soort verlofsystemen (van onbepaalde duur) tot langere loopbanen leiden. Integendeel, er zijn eerder indicaties dat landingsbanen oudere werknemers sneller een stapje terug doen zetten. Bovendien staan de landingsbanen nu ook open voor wie geen echt intensieve of lange loopbaan achter de rug heeft”, aldus Unizo.

De regering trok de leeftijd om in een landingsbaan te stappen principieel op van 50 naar 55 jaar. De loopbaanvereiste verhoogde naar 25 jaar in plaats van 20 jaar. Enkel voor zware beroepen en sectoren die daar expliciet afspraken rond maakten, bleef de instapleeftijd op 50 jaar, maar de loopbaanvoorwaarde op 28 jaar. Deze strengere voorwaarden leidde tot een daling van 3,33% 50-plussers in een landingsbaan.

Reactie ABVV
Volgens de socialistische vakbond ABVV heeft de reeds doorgevoerde hervorming van het tijdskrediet wel degelijk effect, aangezien de verstrenging van de landingsbanen minder mogelijkheden biedt aan ouderen om een werkbaar einde aan hun loopbaan te breien. “De beperkte afname van de groep 50-plussers in een landingsbaan is volledig toe te schrijven aan de demografische evolutie."

Bovendien stoort het ABVV zich aan de ongenuanceerde gelijkschakeling van ongemotiveerd tijdskrediet met het maken van een wereldreis. “Uit eerdere berekeningen blijkt dat er van alle aanvragen voor tijdskrediet hoogstens 2,36% eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een wereldreis. Dit soort verloven worden in de praktijk bijna altijd ingezet als aanvulling wanneer het thematisch krediet opgebruikt is en dus ook vaak in functie van zorgtaken.”

Voldoende tijdskrediet is volgens ABVV geen louter middel tot langer werken, maar een voorwaarde om tot gemiddeld langere loopbanen te komen. “Het zal dus op zich niet volstaan, maar het zal wel voorkomen dat nog meer mensen dan vandaag uitstromen naar ziekte en werkloosheid omwille van de stijgende werkdruk. Daar dan pleiten voor extra pestcontroles lijkt ons getuigen van een weinig constructieve houding. In het debat over langer werken zullen we immers allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen, inclusief de werkgevers die ouderen ook moeten aanwerven.”

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen