< Terug naar overzicht

Vakbonden bestrijden samen racisme op de Brusselse werkvloer

De drie vakbonden geven aan dat de strijd tegen racisme op de werkvloer en in de samenleving ook een syndicale strijd is. Racisme én andere vormen van discriminatie vormen een bedreiging voor alle werknemers. Voor de eerste keer gaan de drie Brusselse vakbonden ACV, ACLVB en ABVV samen deze uitdaging aan.

In het kader van de door Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets gesteunde campagne ‘Racism, Game Over’ hebben de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV een bevraging gehouden onder hun afgevaardigden naar racisme op de Brusselse werkvloer.

De resultaten werden voorgesteld op een info-middag. 307 afgevaardigden namen deel aan de bevraging (tussen december 2015 en februari 2016):

  • 1 op de 2 afgevaardigden stelt op regelmatige basis vooroordelen en stereotypen vast.
  • 34,2 procent van de afgevaardigden was getuige van racisme bij de zoektocht naar een baan.
  • 22 procent van de afgevaardigden is vaak getuige van de ongelijke behandeling van medewerknemers, ingegeven door racistische motieven.
  • Racisme op de werkvloer is dikwijls gebaseerd op de filosofische of de geloofsovertuiging van de werknemer (32 procent), gevolgd door de nationaliteit (26,4 procent), het vermeende ras (23,7 procent) en de huidskleur (23,6 procent).
  • Indien er sprake is van etnische discriminatie, dan is dit  voornamelijk in de werving, selectie en promotie.
  • 75 procent van de afgevaardigden is bereid acties te ondernemen tegen racisme op de werkvloer.
  • De helft geeft echter aan niet over de noodzakelijke middelen te beschikken.

“De rijkdom van Brussel schuilt in haar diversiteit. Gelijke kansen voor alle Brusselaars staan of vallen met gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Uit de bevraging blijkt dat racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt een realiteit zijn, ook in Brussel”, zegt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets. “Daarom ondersteun ik de vakbonden in hun campagne ‘Racism, Game over’. Vakbonden verdedigen de belangen van alle werknemers en vormen dan ook een belangrijke partner voor het bestrijden van racisme en discriminatie op de werkvloer. Vakbondsleden worden zo ambassadeurs van gelijke kansen voor alle werknemers.”

De voorstelling van de resultaten is een eerste stap in een brede informatie- en sensibiliseringscampagne, waarbij ACV, ACLVB en ABVV een groot belang hechten aan een bottom-up uitwerking. Het kan niet de bedoeling zijn dat er eenzijdige actieplannen worden opgelegd die weinig aansluiten bij de realiteit.

Door middel van een sensibiliseringspakket worden afgevaardigden aangemoedigd om racisme op het werk te thematiseren op informele momenten, tijdens syndicale vormingen én in de formele overlegorganen zoals de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Verder wordt er participatief een intersyndicale verklaring tegen racisme op de werkvloer uitgewerkt in ieder Brussels bedrijf. Deze verklaringen zullen plechtig worden ondertekend op 21 maart 2017, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

Bron: Persbericht Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen