< Terug naar overzicht

VBO: Belgische economie kan in 2017 1,7 procent groeien

2016 was een mooi jaar voor de Belgische economie. De exportgerichte sectoren boekten gestaag vooruitgang en laten bemoedigende prestaties optekenen. Sectoren die sterk afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag, hadden echter te lijden onder de impact van de terroristische aanslagen. Toch lijken ook zij nu de draad weer op te pikken.

2016 was internationaal een uiterst bewogen jaar, maar de Belgische ondernemingen hebben goed standgehouden. “Dat is zeker het geval voor de exportgerichte bedrijven, onder meer dankzij de regeringsmaatregelen ter versterking van onze concurrentiekracht. Het gevoerde regeringsbeleid om de concurrentiekracht van onze economie te versterken, gecombineerd met het gematigd loonakkoord van januari 2015, begint zijn vruchten af te werpen”, stelt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Bedrijvigheid en investeringen

De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn eerder gunstig. Zowat 44 procent van de bevraagde sectoren verwacht in de komende zes maanden een toename van hun bedrijvigheid, en eenzelfde percentage gaat uit van een status-quo. Gewogen naar de toegevoegde waarde in de bevraagde bedrijfstakken, verwacht zelfs 63 procent van de respondenten een stijging van de activiteit.

Slechts 12,5 procent van de respondenten verwacht een verminderde activiteit. Het gaat dan om de textiel- en machinebouwsector. De textielsector, voor wie het Verenigd Koninkrijk de derde belangrijkste afzetmarkt is (12,4 procent van de Belgische export), heeft nu al te lijden onder de Brexit. Dit is, meer in het algemeen, het geval voor 44 procent van de bevraagde sectoren. Op korte termijn vermelden ze vooral de impact van de depreciatie van het Britse pond op hun uitvoer (zowel op volumes als op prijzen) naar de Britse markt.

Vervolgens blijken uit de enquête bij de federaties ook nog steeds gunstige investeringsvooruitzichten: slechts 12,5 procent van de bevraagden verwacht minder investeringen, 25 procent verwacht een stijging en 62,5 procent een status-quo van de investeringsgroei in hun sector. Aangezien die investeringsgroei in 2016 5 à 6 procent bedroeg, is dat zeker niet slecht. In dit kader is het ook belangrijk om vast te stellen dat de klemtoon steeds minder gelegd wordt op rationalisatie-investeringen. De focus ligt nu meer op investeringen in innovatie.

Werkgelegenheid in privésector

Ondanks de aankondiging van enkele grote herstructureringen, bleef de werkgelegenheid toenemen. In de eerste drie kwartalen van 2016 staat het aantal netto gecreëerde jobs al op 46.200, meer dan over het hele jaar 2015. Bovendien worden 7 van de 10 nieuwe jobs gecreëerd in de privésector, waar er nu al 10 kwartalen op rij netto jobs bijkomen. Sinds eind 2015 neemt de werkgelegenheid voor het eerst sinds de crisis ook weer toe in de verwerkende nijverheid. De maatregelen tot matiging van de loonkosten hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen.

Ruim 56 procent van de bevraagde sectoren gaat ervan uit dat de werkgelegenheid stabiel zal blijven in de komende 6 maanden. 19 procent (voornamelijk in de dienstensectoren) denkt dat er extra werkgelegenheid zit aan te komen. De uitzendsector, die een voorloper is voor de evolutie van de arbeidsmarkt, blijft optimistisch. Bij de 25 procent sectoren die zich meer pessimistisch uitlaat, vinden we de textielsector, getroffen door de Brexit, de cementindustrie, de machinebouw en de bouw, voor wie de stijgende activiteit de aanzienlijke detachering van werknemers niet lijkt te kunnen compenseren.

1,7 procent groei is mogelijk

De vooruitzichten van onze sectoren over de economische bedrijvigheid in de komende maanden geven zeker aanleiding tot een gematigd optimisme. In 2017 zou de economie, voor zover de externe risico’s verbonden aan de onzekere politieke context zich niet realiseren, volgens het VBO dan ook wat sterker kunnen groeien: 1,7 à 1,8 procent. Het lijkt er immers op dat de sectoren die na de aanslagen economisch de zwaarste klappen kregen, de draad weer kunnen oppikken. Tegelijk zou de sterke exportgroei zich moeten voortzetten.

Bron: VBO (vbo-feb.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen