< Terug naar overzicht

VBO projecteert gunstige vooruitzichten voor groei en werkgelegenheid

Twee keer per jaar ondervraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Daaruit blijkt dat meer sectoren (53 procent in plaats van 33 procent een half jaar geleden) een toename van de economische activiteit verwachten en meer sectoren (40 procent versus 10 procent) van plan zijn om aan te werven. Daarom verwacht het VBO dat de economische groei in België zal versnellen tot 2 procent in 2018.

60 procent van de sectoren schat het huidige productieniveau hoger in dan 6 maanden geleden en 30 procent houdt het op een status-quo. Voor de komende 6 maanden zijn de vooruitzichten positief: 53 procent van de sectoren gaat uit van een stijging, 47 procent van een gelijk niveau en geen enkele sector verwacht een daling.

Opmerkelijk is dat ook onze sterk op export gerichte industriële sectoren erg optimistisch zijn. Dat is niet alleen te wijten aan de verbeterde economische conjunctuur in Europa, maar ook aan het gedeeltelijke herstel van de kostencompetitiviteit dat zich in de voorbije jaren onder impuls van enkele belangrijke regeringsmaatregelen (indexsprong, taxshift, loonmatiging) heeft voorgedaan. Daarnaast is ook de bouwsector optimistisch door het vooruitzicht op enkele grote infrastructuurprojecten en de traditionele lokale investeringsdynamiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Investeringen

De analyse van de werkgeversfederatie bevestigt ook dat de bedrijfsinvesteringen een dynamische groeimotor zullen blijven. De helft van de sectoren denkt dat de investeringsdynamiek in de komende zes maanden op het huidige hoge peil zal blijven en 35 procent denkt dat die nog verder zal versterken. Bij de 15 procent sectoren die denken minder te zullen investeren, gaat het vooral om sectoren waarbij één of meerdere grote investeringsprojecten net achter de rug zijn.

Voor de meeste sectoren, maar liefst 80 procent, blijft innovatie het voornaamste investeringsmotief. 60 procent acht vervangings- en rationaliseringsinvesteringen belangrijk, terwijl maar iets minder dan 30 procent van de sectoren investeert met het oog op capaciteitsuitbreiding van de bestaande productielijnen.

Werkgelegenheid

De vraag naar arbeidskrachten in de privésector is in de voorbije kwartalen fors gestegen en zal gunstig blijven evolueren. Terwijl in mei nog 10 procent van de bevraagde sectoren uitging van een stijging van de tewerkstelling, is dat in november al 40 procent. Het gaat dan over de interim-sector, ICT, bouw, glas, ontginning, assemblage van wagens, trucks en onderdelen daarvan, machinebouw en de productie van hoogtechnologische materialen. Enkel de bank- en de energiesector verwachten een verdere daling van de werkgelegenheid.

In deze context, en gezien de daling van de werkloosheid in de voorbije jaren, beginnen bepaalde kraptes op de arbeidsmarkt zich al te laten voelen. Driekwart van de bevraagde sectoren verwacht in de komende zes maanden moeilijkheden om bepaalde profielen te vinden, en 20 procent zelfs voor de meeste profielen. Deze 'mismatch' op de arbeidsmarkt kan een opwaartse druk op de lonen zetten. Om de knelpunteconomie terug te dringen, zal één enkele maatregel niet volstaan. Er moet gewerkt worden op meerdere assen, met een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van beleidsmakers, werkgevers, onderwijs en de werkzoekenden zelf.

Economische groei

Het VBO verwacht dat de groei in het eerste halfjaar van 2018 verder zal versnellen. Naar het einde van het jaar toe zullen een verdere veralgemening van de arbeidsmarktkraptes en de naderende brexit-datum mogelijk wat beginnen wegen op de economische dynamiek. Jaargemiddeld is een economische groei van 2 procent in 2018 mogelijk en waarschijnlijk, en dit onder impuls van een aantrekkende consumptievraag, meer publieke investeringen en een aanhoudende sterke groei van de bedrijfsinvesteringen.

Bron: VBO (vbo.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen