< Terug naar overzicht

Vele werkgevers moeizaam op zoek naar ingenieurs, vele ingenieurs tevergeefs op zoek naar job

In de laatste 12 maanden ontving de VDAB 9096 vacatures voor ingenieurs. Iedereen is verwoed op zoek naar hen. En toch: op hetzelfde moment waren 2422 ingenieurs zelf op zoek naar een job. Een derde van hen is zelfs al langer dan een jaar werkloos. Aan die ‘paradox van de ingenieurs’ op de arbeidsmarkt willen de VDAB, de KU Leuven en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters nu iets doen.

Van de werkzoekende ingenieurs is een derde ouder dan 50 en een relatief groot aantal beschikt over een buitenlands diploma. Het blijft hoe dan ook bizar dat zovele werkgevers ondertussen moeizaam op zoek zijn naar ingenieurs. Om iets te doen aan die paradox op de Vlaamse arbeidsmarkt, hebben Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, rector van de KU Leuven Luc Sels en gedelegeerd bestuurder van de VDAB Fons Leroy hun schouders gezet onder de WINWIN-formule.

Hiermee willen ze de kloof tussen de zoekers overbruggen. Binnenkort beginnen de eerste negen langdurig werkzoekende ingenieurs in dit kader aan een innovatiestage in een Vlaams bedrijf. Ze doen dat met behoud van hun uitkering en onder begeleiding van één van de vijf Vlaamse universiteiten.

Aansluiting krijgen met de nieuwste ontwikkelingen

Vlaams minister van werk Philippe Muyters: “We hebben vandaag élk talent nodig om onze Vlaamse economie mee aan de top te houden. Om de ideale ‘match’ tussen werkzoekenden en vacatures te maken, moeten we daarom samenwerken: bedrijven, onderwijs én VDAB. Met het WINWIN-project zorgen we er dankzij de samenwerking met die bedrijven en universiteiten voor dat langdurig werkloze ingenieurs opnieuw aansluiting krijgen bij de ontwikkelingen in hun branche. En dat is effectief win-win: winst voor de ingenieur die opnieuw aan de slag geraakt en winst voor onze Vlaamse economie die hen hard nodig heeft.”

Gedurende 4 tot 6 maanden zullen een aantal langdurig werkloze ingenieurs een bijscholingstraject volgen in combinatie met een stage in een bedrijf zoals Etap of Audi. Deze formule zorgt ervoor dat zij weer vertrouwd geraken met de complexiteit van de huidige ingenieursjobs én dat ze op de werkvloer meteen kunnen bewijzen wat ze waard zijn.

Met hulp van de universiteiten

“Tijdens de stage worden de deelnemers intensief begeleid door iemand van de universiteit die heel goed weet hoe het eraan toe gaat in zo’n bedrijf,” commentarieert Luc Sels, rector van de KU Leuven. “Onze speciaal opgeleide coaches begeleiden al jarenlang studenten tijdens een dergelijke bedrijfsstage. Die ervaring komt hier mooi van pas. Daarnaast volgen de deelnemers aan de universiteit lessen, en voorzien we zelfstudiepakketten en labo’s om de technische en professionele vaardigheden van de deelnemers aan te scherpen. Wat ze daar leren, kunnen ze bij wijze van spreken de dag nadien meteen toepassen in de praktijk.”

Vakexpertise aangevuld met praktijkervaring

WINWIN geeft werkzoekende ingenieurs de kans om hun kennis en vaardigheden een update te geven en dit met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB: “De corebusiness van de VDAB is inzetten op de noden van de arbeidsmarkt. De vraag naar STEM-beroepen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is de laatste jaren in stijgende lijn. Daarom is het noodzakelijk dat we meer investeren in projecten zoals WINWIN. In dit project krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om hun vakexpertise op te frissen, aangevuld met een praktijkervaring op de werkvloer. De combinatie van beide zorgt ervoor dat hun slaagkansen op de arbeidsmarkt versterkt worden. Zo bieden we werkzoekenden een gecombineerd opleidingstraject aan, dat de kortste omleiding is naar werk.”

Industriële, burgerlijk en bio-ingenieurs

Al 42 mensen schreven zich in voor het WINWIN-project. Meer dan 65 procent van de kandidaten hebben een diploma industriële ingenieurswetenschappen, naast 20 procent burgerlijk ingenieurs en 15 procent bio-ingenieurs. Circa 40 procent is ouder dan 55 jaar. WINWIN is een proefproject dat slechts een beperkt aantal plaatsen kan aanbieden. Na interviews en selectie kunnen nu 9 mensen effectief aan een stage beginnen.
De bedrijfsstages zijn geen stages in de klassieke betekenis van het woord. De deelnemers zullen zelfstandig ingeschakeld worden met eigen taken en verantwoordelijkheden. Zo doen ze niet alleen zelf meer ervaring op, ze kunnen meteen aan het bedrijf tonen wat ze waard zijn.

Patrick Danau, algemeen directeur van autobouwer Audi Brussels: “Voor Audi Brussels is het een meerwaarde om in het kader van een stage medewerkers te leren kennen. We hebben met ons opleidingsprogramma van duaal leren al heel wat positieve ervaring opgedaan om talenten reeds op jonge leeftijd te ontdekken en op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Nu hopen we dat we via het WINWIN-project ervaren ingenieurs een duwtje in de rug te kunnen geven voor hun verdere carrière binnen de industrie, en wie weet, misschien ook binnen Audi Brussels.”

WINWIN is een proefproject dat na een positieve evaluatie kan worden uitgebreid. De bedoeling is om de komende jaren telkens 10 werkzoekenden per jaar meer te laten deelnemen. Voorlopig zijn er middelen uitgetrokken voor vier jaar. Uiteraard hangt dit samen met de evaluatie van het pilootproject.

Bron: VDAB (vdab.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen