< Terug naar overzicht

Vlaamse jobcreatie op hoogste peil in 5 jaar

In de periode 2016-2017 werden in Vlaanderen netto 42.004 jobs gecreëerd. Dat is het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Dit stemt overeen met een netto-jobcreatie van 42.004. Bovendien is de netto stijging meer het gevolg van een hogere jobcreatie in plaats van een daling in het verdwijnen van jobs.

Gedurende de periode 2016-2017 werden er in Vlaanderen 136.786 jobs gecreëerd, terwijl er 94.782 verdwenen. De conjunctuur trok aan, met verschillende positieve gevolgen op de Vlaamse arbeidsmarkt: meer jobs, meer startende ondernemingen, meer aanwervingen. Dat blijkt uit de Dynam-Reg-cijfers.

Qua arbeidsmarktdynamiek is de netto-creatie echter maar het topje van de ijsberg. In totaal werden er in 2016-2017 423.121 werknemers aangeworven, terwijl er 381.466 een onderneming verlieten. Mensen veranderen opnieuw vaker van baan: een indicatie van een aantrekkende conjunctuur. Werkgevers en werknemers hebben meer vertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De gunstigere economische omstandigheden verklaren ook de stijging in voltijdse aanwervingen. Wie voltijds aan de slag gaat bij een werkgever blijft daar gemiddeld langer dan iemand die deeltijds begint.

Kmo-land

Het aantal startende ondernemingen in het Vlaams Gewest stijgt al vier jaar op rij. We zien een grote stijging van 2015-2016 (13.541 starters) naar 2016-2017 (14.447 starters). Dit stemt overeen met een startersgraad van 10,4 procent. Het aantal stoppers vertoonde vier jaar lang een dalende trend, maar steeg in 2016-2017 toch licht (van 12.070 in 2014-2015 tot 12.321 in 2016-2017).

De meeste jobs komen er echter bij in al langer bestaande, groeiende ondernemingen. Het gaat dan vooral over kleine en middelgrote ondernemingen, die duidelijk de motor zijn van jobcreatie. De jobcreatie bij grote ondernemingen blijft al sinds 2014 op een stabiel niveau. De sectorale opdeling is ook positief: in elke sector stijgt de netto-jobevolutie. Dit geldt voor de dienstensector (commercieel en niet-commercieel), maar ook voor de industrie (+ 0,58 procent) en de erg conjunctuurgevoelige bouw (+ 1,09 procent).

Alle leeftijden

De tewerkstelling in Vlaanderen nam toe met 6,0 procent. Vooral jongeren scoren hoog wat aanwervingen aangaat. De groep 25-29 jaar staat voor 25,98 procent van de aanwervingen. Hun mobiliteit is ook hoger. De intrede van jongeren is erg conjunctuurgevoelig. Door de aantrekkende conjunctuur bereikte de intredegraad in 2016-2017 haar hoogste peil sinds 2006.
Bij ouderen zien we een lichte vooruitgang qua aanwervingen. Bij de groep 55-59 jaar is er ook een daling in uittredegraad in de periode 2006-20107. Voor de groep 60-64-jarigen is er sinds 2005 initieel een stijgende lijn qua uittredingen, maar sinds 2013 is die trend gekeerd. De stap richting latere uitstapleeftijd lijkt dus voorzichtig gezet.

De Dynam-Reg release 2018 brengt de arbeidsmarktdynamiek in België en de drie gewesten in kaart voor de periode 2016-2017 en reconstrueert trends tussen 2005-2017. Data werden aangeleverd door de RSZ en analyses werden uitgevoerd door het HIVA – KULeuven, met ondersteuning van Federgon. Dit is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de drie regionale overheden (IWEPS, BISA/IBSA, Departement WSE).

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen