< Terug naar overzicht

Voortaan ook uitzendarbeid mogelijk bij de federale regering

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten goedgekeurd waarmee zowel de federale administraties als de autonome overheidsbedrijven voortaan een beroep kunnen doen op uitzendarbeid.

De sector zelf pleit al ettelijke jaren voor de mogelijkheid tot het inzetten van uitzendkrachten bij de overheidsdiensten, op alle niveaus. Uitzendarbeid in de openbare sector is in onze buurlanden reeds geruime tijd gangbaar en waait nu dus over naar ons land.

“Dit is een dossier waar onze federatie al lang op inzet”, zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon. “Het is dankzij de inspanningen van de verschillende ministers en hun kabinetten, in het bijzonder minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA), dat er in dit dossier de nodige stappen vooruit gezet zijn.”

Vertrekkend van de expertise van haar leden in de privésector, heeft Federgon steeds gepleit voor een duidelijk wettelijk kader voor het inzetten van uitzendkrachten, waarbij de regels voor de publieke en de privésector alleen verschillen waar dat echt nodig is. Een andere vraag van Federgon was om de systemen van het federale en het Vlaamse niveau nagenoeg gelijk te schakelen. Met deze bekommernissen vanuit de praktijk werd duidelijk rekening gehouden.

“Federgon is ervan overtuigd dat een verregaande samenwerking tussen private HR-dienstverleners en de publieke sector zal bijdragen tot de modernisering van het HR-beleid van de overheid en tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie van de overheidsdiensten”, alsnog Herwig Muyldermans.

Wat de praktische uitvoering betreft, gaat Federgon haar leden, in samenwerking met een werkgroep van experts van de overheden, uitgebreid informeren in de hoop dat uitzendwerk in de publieke sector een onverdeeld succes wordt.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen