< Terug naar overzicht

Weinig werkbare jobs voor jongeren die schoolbanken zonder diploma verlaten

Jongeren die zonder een diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt komen, geraken niet alleen moeilijk aan de slag, maar komen vaak ook in weinig werkbare jobs terecht. Uit de Werkbaarheidsmeting 2016 blijkt dat slechts vier op de tien van deze kortgeschoolde jongeren tussen 18 en 35 jaar werkbaar werk hebben. Hun job biedt weinig regelmogelijkheden en ze krijgen te weinig ondersteuning door hun leidinggevende. Ook het ontbreken van bijscholingskansen zetten een domper op het werkplezier en de leermogelijkheden.

Met de notie werkbaar werk verwijzen de Vlaamse sociale partners naar banen waarvan je niet overspannen of ziek dreigt te worden, die ruimte laten voor een evenwicht werk-privé, de werkmotivatie stimuleren én voldoende kansen bieden op bijblijven en bijleren. Uit de Werkbaarheidsmeting 2016 blijkt dat 42 procent van de kortgeschoolde werknemers in de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar een job heeft die aan deze vier criteria beantwoordt. Dit is ruim tien procent lager dan de werkbaarheidsgraad bij hun leeftijdgenoten die het secundair onderwijs hebben afgerond of hoger onderwijs hebben gevolgd (53 procent).

Een derde van de kortgeschoolde jonge werknemers heeft af te rekenen met werkstressklachten, maar dit is ook zo bij hun midden- en hooggeschoolde collega’s. Ook voor het evenwicht werk-privé verschilt het rapport voor beide groepen nauwelijks. Vooral meer motivatieproblemen (31 procent tegenover 21 procent) en een tekort aan leerkansen (31 procent tegenover 12 procent) maken het verschil.

De lagere leerkansen van kortgeschoolden hebben niet zozeer te maken met hun gebrek aan diploma of schoolervaringen uit het verleden, maar wel met de kenmerken van hun werksituatie vandaag. Zo volgde twee derde van de kortgeschoolde jonge werknemers het jaar voor de meting geen enkele opleiding of bedrijfstraining. Bij de midden- en hooggeschoolden is dat slechts een derde. Daarnaast bepalen vooral de jobinhoud en de dagelijkse werkcontext de leermogelijkheden en motivatie. Jongeren zonder diploma hebben vaker routinejobs met weinig autonomie en regelmogelijkheden. Ruim dubbel zo veel kortgeschoolde jonge werknemers (66,5 procent) komen terecht in dergelijke jobs, tegenover 31 procent van de hoger geschoolde jongeren.

Bovendien loopt voor kortgeschoolde jongeren vaker iets fout met de coaching door de direct leidinggevende: 18 procent van de kortgeschoolden tegenover 12 procent van de midden- enhooggeschoolden kan niet (altijd) rekenen op een adequate ondersteuning van de leidinggevende.

Bron: SERV

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen