< Terug naar overzicht

‘Werkbaar werk’: Nationale Arbeidsraad opvallend kritisch

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een bijzonder kritisch advies gegeven over het wetsontwerp inzake werkbaar werk dat door de ministerraad in oktober werd goedgekeurd. De NAR stelt zich vragen over verschillende maatregelen, waarvan enkele al van kracht worden in januari.

De NAR benadrukt dat de instantie slechts weinig tijd had om een ​​advies over dit omvangrijke wetsontwerp op te stellen. De commissie is van oordeel dat eerst en vooral de expertise van de sociale partners onvoldoende aan bod kwam. Bovendien bestaan alle behandelde wetsontwerpen betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten of andere overeenkomsten reeds ​​en werden ze op verschillende niveaus gesloten, zowel interprofessionele en sectorale. Zo dreigt het wetsontwerp bijvoorbeeld te interfereren met cao 103 over het tijdskrediet en daar was net een goede balans gevonden.

Ook het systeem van de loopbaanrekening wordt fors aangevallen. De ontwikkeling op sectoraal of bedrijfsniveau leidt in de eerste plaats tot verschillende regels tussen sectoren en/of tussen bedrijven die een dergelijk systeem invoeren. Ten tweede ontstaan er door het wetsvoorstel praktische problemen door de overdraagbaarheid van studiepunten. De NAR raadt dan ook aan om de sociale dialoog wel een volwaardige rol te laten spelen én een nieuw systeem te ontwikkelen op intersectoraal niveau. De NAR vraagt om de inwerkingtreding van de wet al meteen 6 maanden uit te stellen.

De NAR betreurt ook dat het wetsvoorstel de regelgeving nog ingewikkelder maakt. De raad formuleert daarnaast kritische opmerkingen over het uitdrukken van de arbeidstijd per jaar én vindt dat de overheid een wettelijk kader heeft gecreëerd voor het occasionele telewerken net op het moment dat de sociale partners hierover onderhandelingen voerden.

Er volgt dan ook een negatief advies over de belangrijkste onderdelen van het wetsontwerp. De conclusie spreekt boekdelen: “Globaal gezien zal het werk nog minder werkbaar worden.”

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen