< Terug naar overzicht

Werknemers overschatten inkomen na ziekte of ongeval

Twee op drie werknemers overschatten de wettelijke uitkeringen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Al zijn werknemers zich wel bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid en van het feit dat de wettelijke uitkeringen hun huidige levensstandaard zou bedreigen. Het merendeel zou dan ook graag zien dat hun werkgever voorziet in een verzekering gewaarborgd inkomen. Dat wekt geen verbazing...

Zwangerschapsrust, een burn-out, een zware ziekte of een ongeval: het zijn allemaal aanleidingen om een tijd arbeidsongeschikt te zijn. Maar wat zijn de financiële gevolgen? En wat is de rol van de werkgever in dit verhaal? In samenwerking met AG Insurance voerde Vlerick Business School recent een onderzoek naar de manier waarop loontrekkenden in de privésector en contractuele ambtenaren het risico op arbeidsongeschiktheid inschatten.

Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever doorgaans het volledige loon uit gedurende de eerste maand. Tenzij het om een arbeidsongeval gaat, valt de uitkering van de sociale zekerheid vanaf de tweede maand echter al terug tot 60 procent van het brutoloon. Het Vlerick-onderzoek toont aan dat maar liefst twee op drie werknemers deze uitkering te hoog inschatten. In sommige gevallen ligt de reële uitkering het eerste jaar tot 50 procent lager dan wat men verwacht te zullen ontvangen. Ook voor de uitkeringen na een jaar overschat nog steeds 55 procent van de werknemers het bedrag.

Levensstandaard bedreigd

Vooral het feit dat er een maximumuitkering is, blijkt niet bekend te zijn. Voor het berekenen van de vergoeding wordt immers rekening gehouden met een geplafonneerd maandelijks brutoloon van ongeveer 3700 euro, alles erboven wordt niet in rekening gebracht. Op deze manier neemt het inkomensverlies stelselmatig toe naarmate de persoon meer verdient dan 3700 euro per maand.

Toch zijn werknemers zich wel degelijk bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid, leert de enquête. Niet minder dan 60 procent van de ondervraagden verwacht dat hij of zij in de loop van zijn carrière ooit geconfronteerd zal worden met een periode van arbeidsongeschiktheid.

Ook over de financiële implicaties van een arbeidsongeschiktheid, zijn de meeste Belgen niet echt optimistisch: acht op tien respondenten denken dat enkel de wettelijke uitkering niet zou volstaan om de bereikte levensstandaard te garanderen. Een op drie geeft zelfs aan in dat geval in de financiële problemen te komen. Het gaat dan vooral om werknemers met een salaris onder het plafond van 3700 euro.

Werkgever

Meer dan 90 procent van de werknemers zegt dat ze het sterk zouden appreciëren indien hun werkgever zou voorzien in een verzekering gewaarborgd inkomen, die de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid aanvult met een maandelijkse rente. Zowat 55 procent van de werknemers beschouwt het zelfs als de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit aan te bieden. Vooral werknemers met een salaris onder het Belgische gemiddelde waarderen dit soort beroepsgebonden verzekering het meest, wellicht omdat zij over onvoldoende reserves beschikken om een financiële tegenvaller op te vangen.

De interesse onder werknemers is er dus alleszins: indien ze de keuze zouden hebben om zelf hun budget extralegale voordelen te verdelen, zou 94 procent van hen een deel reserveren voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

De grote vraag vertaalt zich vooralsnog niet in een adequaat aanbod. In het onderzoek signaleren slechts vier op tien loontrekkenden uit de privésector aan dat ze in hun totale verloningspakket over een verzekering gewaarborgd inkomen beschikken. Bij contractuele ambtenaren daalt dit zelfs tot 13 procent.

De gegevens zijn gebaseerd op een online enquête met 1984 respondenten die werd uitgevoerd van 7 tot 26 september 2018 in opdracht van Vlerick Business School en AG Insurance, met mediapartners De Standaard en La Libre Belgique.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen