OCMW’s verdwijnen in 2019

Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018, in januari 2019, houden de OCMW’s op te bestaan en nemen de gemeentebesturen de bevoegdheden over. Dat zal een eind maken aan 222 jaar ‘bipolair’ of ‘dubbel’ lokaal bestuur: een apart bestuur voor het sociale, naast het ‘gewone’ gemeentebestuur. In 1796 legde de Franse bezetter de basis voor deze bestuurlijke rariteit.

De beslissing werd al in vorige regeerperioden voorbereid en stond ook vermeld in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota’s van de ministers Jo Vandeurzen van Welzijn en Liesbeth Homans van Binnenlands Bestuur. De conceptnota van minister Homans is onlangs goedgekeurd door de Vlaamse regering.

In januari 2019 nemen de gemeentebesturen de bevoegdheden van de OCMW’s over en worden er dus geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd. Wel komt er een bijzonder sociaal comité dat de individuele sociale hulp behandelt.

Bron: De Standaard

 

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.