Onderhandelingen over uitzendarbeid in de NAR weer opgestart

ArbeidsrechtFlexibiliteitInterimOverlegorganen
“De ondernemingen hebben, nu meer dan ooit, nood aan flexibiliteit in hun arbeidsorganisatie. Dit is een essentieel gegeven om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen te vrijwaren”, pleit Federgon. Met zijn 550.000 uitzendkrachten (volgens het jaarverslag 2008) is uitzendarbeid dan ook het belangrijkste flexibiliteitsinstrument.
De sectorfederatie vindt het wel billijk dat uitzendkrachten, in de mate dat ze langere opdrachten vervullen, recht verwerven op meer zekerheid in hun arbeidsrelatie. Daarom nodigde Federgon alle werkgeversorganisaties en vakbonden uit om samen een nieuw model in die zin uit te werken. De huidige reglementering, opgesteld in 1976, is immers dringend aan herziening toe.

Bron: Federgon Newsletter

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.