Ondernemingslabo wordt HR Lab

In 2005 bestaat Ondernemingslabo, een vereniging van (ex-)personeelsdirecteurs van grote organisaties, 25 jaar. Al zal de viering wel onder een andere naam plaatsvinden. Met de nieuwe naam HR Lab wil de vereniging meer de klemtoon leggen op het experimentele element in de gedachtewisselingen. HR Lab telt momenteel 32 leden en stelt een maximum van ongeveer 35 voorop. Door die numerus clausus wil de organisatie de uitwisseling van ideeën en ervaringen op een hoog en vrij vertrouwelijk niveau houden. Ze verschilt daarin van de andere HR-verenigingen die wel een ruimere rekrutering nastreven.

Voorzitter van HR Lab is Louis Lameire (Siemens), bestuursleden zijn Erik Daenen (Imec), Hilde Burie, Georges Anthoon (Axa), Florence Biaumé (Swift) en Hubert De Neve (Belgacom). De coördinatie is in handen van Toon Decloedt (0478 37 41 23, www.ondernemingslabo.net)

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.