Onderzoek duaal leren (3): de begeleiding

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 40 procent van de bevraagde mentoren ooit een mentoropleiding volgde. Van deze 40 procent volgde ook 40 procent dit bij de huidige werkgever en 60 procent bij een andere instelling (zoals een sectorale opleiding, bij een opleidingscentrum, …). Van de mentoren die een specifieke opleiding genoten, volgde het grootste deel (32 procent) dit zeer recent (minder dan een jaar geleden) en driekwart van de mentoren volgde in de laatste vijf jaar een opleiding.

Als de sectoren worden vergeleken, blijkt dat chemie een uitschieter is (bijna 80 procent volgde recent nog een opleiding). Het andere uiterste is de sector haartooi, fitness en schoonheidszorgen, waar bijna de helft van de mentoren een mentoropleiding volgde, maar deze opleiding werd meestal al langer dan 5 jaar geleden gevolgd.

Begeleidingstijd

Gemiddeld spenderen mentoren 12 uur per week aan het begeleiden van de jongere (mediaan is 9 uur). Zo’n 20 procent besteedt amper 2 uur per week aan de begeleiding, bij 21 procent loopt de begeleiding op tot meer dan 20 uur per week.

Er bestaat dus ontzettend veel variatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat slechts 11 procent van de mentoren vindt dat ze niet voldoende tijd hebben om de jongere te begeleiden. Vooral in middelgrote ondernemingen wordt er minder tijd aan besteed.

Relatie tussen mentor en begeleider

Uit de bevraging blijkt dat de mentor en de begeleider van de opleidingsinstelling vaak maandelijks contact hebben (35 procent) of driemaandelijks (37 procent). Toch heeft ongeveer 12 procent van de mentoren nooit contact met de begeleider van de opleidingsinstelling.

Het niet-overleggen komt het vaakst voor bij de bouwsector (36 procent) en bij micro-ondernemingen. Frequenter overleg vinden we bij de chemiesector (90 procent heeft maandelijks overleg), haartooi, fitness en schoonheidszorgen (62,5 procent minstens driemaandelijks) en horeca (60 procent minstens driemaandelijks). Er zijn geen verschillen naargelang van de grootte van de onderneming.

Evaluatie van de jongere

De meeste evaluaties omvatten zowel de werkattitudes, de beroepsgerichte attitudes als de algemene vaardigheden van de leerling (61 procent). Slechts in 2 procent van de onderzochte cases werd er niet geëvalueerd.

Meer dan de helft (55 procent) houdt wekelijks of tweewekelijks een evaluatie met de jongere. Een kwart van de mentoren doet dit maandelijks en slechts een kleine minderheid driemaandelijks (7 procent), halfjaarlijks (1 procent) of nooit (2 procent). Uit de bevraging kwam ook naar voren dat sommige mentoren zich aanpassen aan de jongere en een evaluatie houden op vraag of bij nood van de jongere (4 procent) of continue, dagelijkse feedback geven (5 procent).

Bron: Jaarrapport werking Vlaams partnerschap duaal leren (syntravlaanderen.be)

 

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.