Onderzoek ‘Van knelpuntopleiding naar knelpuntberoep?’

VDAB

Het gaat bijzonder hard op de arbeidsmarkt. VDAB kreeg dit jaar een historisch hoog aantal vacatures, maar het aantal werkzoekenden daalde met 7%. Voor werkgevers in knelpuntsectoren wordt het steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. VDAB zet actief in op het begeleiden van werkzoekenden naar knelpuntopleidingen. Werkzoekenden die zo’n opleiding volgen hebben meer kans op tewerkstelling.

Hoe sluiten deze knelpuntopleidingen aan op de knelpuntvacatures en hoe kan VDAB zijn dienstverlening versterken? Daarom organiseerde VDAB een bevraging bij 1.233 ex-cursisten die succesvol een knelpuntopleiding volgden tussen 2019 en 2021.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

  • Drie vierde van de werkzoekenden die een knelpuntopleiding succesvol beëindigen, zijn aan het werk in het beroep waarvoor ze werden opgeleid.
  • Acht op tien van de ex-cursisten is aan het werk of zoekt werk in het beroep van de gevolgde knelpuntopleiding.
  • De doorstroom naar knelpuntvacatures is het grootst in de sector Zorg en Onderwijs en wat lager in de sector Bouw en Hout.
  • Een kleine groep van respondenten is niet aan het werk of aan het werk in een beroep niet gerelateerd aan de opleiding.

Wat zijn de aanbevelingen?

Inzetten op ervaring

Ex-cursisten die niet of in een beroep van hun opleiding aan het werk zijn, geven vaak aan dat ze te weinig ervaring hebben om het beroep uit te oefenen. VDAB en zijn partners kunnen daarom maximaal inzetten op het verhogen van de praktijkgerichtheid van de opleidingen, zoals het aanbieden van stages. Een kwalitatieve stageplaats is vaak een springplank naar een job in de stageplaats.

Inzetten op loopbaancompetenties

Naast het ontbreken van ervaring zijn attitude en onrealistische verwachtingen van

werkzoekenden een reden voor de niet-uitstroom naar werk, zoals het loon en de mogelijke job die men kan uitoefenen na het volgen van een knelpuntopleiding.

VDAB kan daarom inzetten op het versterken van loopbaancompetenties zoals sollicitatievaardigheden, zoeken naar werk, realistische verwachtingen scheppen en motivatie voor betaald werk verhogen.

Bewustwording bij werkgevers

Niet enkel werkzoekenden hebben soms onrealistische jobverwachtingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de vijver met ‘perfecte’ kandidaten leeggevist. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers blijven hengelen naar de ideale kandidaat met het juiste diploma of de gewenste werkervaring. Flexibiliteit en creatieve keuzes in het selectieproces zijn belangrijk om de uitstroom naar werk en de invulling van knelpuntvacatures te vergroten, via het ‘on the job’ aanleren van vaardigheden, stages of werkplekleren.

Als de inspanningen van beide kanten komen, staat niks een goede match voor de knelpuntvacatures in de weg!

Meer info: vdab.be/trends

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.