Ontslag Gents OCMW-personeel blijkt onwettig, of toch niet?

HerstructureringOrganisatie
Omwille van (onder meer) besparingsoverwegingen besliste het Gentse OCMW vorig jaar haar gezinsdienst en poetsdienst uit te besteden. In maart van dit jaar stelde Vlaams minister Van Grembergen (sp.a-spirit) na een klacht van de vakbonden dat dit niet wettig was gebeurd omdat dergelijke beslissing enkel kan worden genomen na een behoeftenanalyse. Die was er niet geweest. Kabinetsmedewerker Frederik Leyts: “Het lijkt me ook moeilijk aan te tonen dat een dienst niet meer nodig is als je hem uitbesteedt. Recent werd de beslissing van het Gentse OCMW opnieuw vernietigd, dit keer omdat een ontslag met terugwerkende kracht niet kan. Wat ons betreft bestaan de diensten dus nog steeds.”
Plaatsvervangend OCMW-voorzitter Guy Reynebeau (sp.a-spirit) reageert: “Twee elementen in dit verhaal zijn voor ons primordiaal: de dienstverlening mag niet in het gedrang komen en er mogen geen naakte ontslagen vallen. Geen van beide is gebeurd. De ontslagen waarvan sprake in sommige kranten zijn er niet gekomen, althans geen 16. Vrijwel iedereen werd of overgenomen door de vzw’s aan wie de diensten werden uitbesteed of op een andere OCMW-dienst tewerkgesteld. Van slechts vijf mensen werd het contract niet verlengd, maar in de sector schreeuwt men om mensen, dus lang zullen ze niet naar een job moeten zoeken. Trouwens, de onderhandelingen met de bevoegde ministers Van Grembergen, Landuyt (sp.a-spirit) en Adelheid Byttebier (Agalev), verlopen constructief. Ik geloof zeer sterk in een oplossing. En die noodzaak? In vergelijking met de diensten die de mutualiteiten aanbieden zijn deze van het OCMW peanuts. Daarmee kunnen wij niet concurreren, want de mutualiteiten worden er, in tegenstelling tot ons, voor gesubsidieerd. Ik betreur de triomfalistische uitspraken van de vakbonden als zou de beslissing van de minister een grote overwinning betekenen voor de vakbonden en een groot probleem voor het OCMW-bestuur. Eén miljoen euro belastingsgeld besparen zonder naakte ontslagen, dat lijkt mij eerder een gedeelde verantwoordelijkheid te zijn.”
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.