Ontslag kost een fortuin

ArbeidsrechtUitstroom

Dat becijferde HR-consultancybedrijf SD Worx. Het bureau nam ook de kosten van een nieuwe aanwerving en bijhorende inwerkperiode in rekening.

Het kenniscentrum van SD Worx verbond voor zijn rekenoefening een steekproef van reële gegevens uit zijn eigen klantendatabank met resultaten uit recente onderzoeken. Het maakte calculaties voor het denkbeeldig ontslag van directieleden, middenkader, lager kader en uitvoerende bedienden met 20 jaar anciënniteit. Voor een directielid met die ervaring lopen de directe en indirecte kosten van een ontslag op tot gemiddeld 304.152 euro op. Voor het uitsturen van een middenkaderlid kan de werkgever gemiddeld 201.243 euro reserveren.

Het grootste deel van de kosten wordt opgeslokt door de verbrekingsvergoeding. Het aandeel daarvan in de kostprijs van het ontslag bedraagt voor directieleden 68% en voor middenkader 76,5%, berekend bij een anciënniteit van 20 jaar. Het gaat hier om de wettelijk verplichte bedragen of de vergoedingen die berekend worden volgens de formule Claeys, een in België bijna algemeen aanvaarde richtlijn om ontslagvergoedingen te berekenen.

De afhandeling van het ontslag, in de vorm van onderhandelingen over de afvloeiingsregeling, exitgesprekken met leidinggevenden en de administratieve verwerking op de personeelsdienst, neemt nog eens vier volle werkdagen in beslag. Die tijdsberoving kost gemiddeld 1605 euro en stemt overeen met 1% van de totale ontslagkost.

De rekrutering, selectie en aanwerving van een nieuwe bediende is een pak duurder. Voor bedienden ligt het prijskaartje hier op 15% van het jaarsalaris. Voor middenkaderfuncties (22% van het jaarsalaris) en directieleden (30%) is de kost relatief hoger omdat het moeilijker is een nieuwe geschikte kandidaat te vinden.

Na de opzegvergoeding zijn evenwel de tijdelijke vervanging van ontslagen werknemers en vooral de inwerking van een nieuw vast personeelslid de duurste kostenposten. De tijdelijke vervanging kent gemiddeld een doorlooptijd van 42 dagen en is bij een middenkaderlid goed voor 7% van de totale kost van het ontslag. De lange inwerktijd van een nieuw middenkadertijd slorpt gauw 20.160 euro of 10% van de totaalkost op.

images

images

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.