Ontslagen werknemers sneller aan de slag na herstructurering

ArbeidsmarktHerstructureringOrganisatie

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) schrijft de verbetering toe aan de aantrekkende conjunctuur, maar ook aan de versterking van het herstructureringsbeleid sinds mei 2006. Dit herstructureringsbeleid werd in mei 2006 op verschillende vlakken hervormd:

De uitbreiding van de ploeg sociale interventie-adviseurs (sia) van 9 naar 32 personen. Deze ‘vliegende ploegen’ komen als eerste ter plaatse en zorgen voor een goede opvang van de werknemers en start van de herstructurering. Ze moedigen bedrijven aan om een tewerkstellingscel op te richten.
De oprichting van 15 permanente tewerkstellingscellen waar bedrijven terechtkunnen die zelf geen eigen tewerkstellingscel oprichten. Vooral kleinere ondernemingen hebben vaak niet de vereiste knowhow en ervaring om dat te doen.
De uitbreiding van de werking van het Herplaatsingsfonds tot faillissementen waarbij minder dan 20 werknemers betrokken zijn.
De uitwerking van een toetsingskader voor de beoordeling van sociaal plan. Ondernemingen die een verlaging van de brugpensioenleeftijd wensen, moeten (wegens het Generatiepact) een advies vragen aan de regionale minister van Werk, die toetst of het sociaal plan wel voldoende activerend is.

Een overzicht voor alle herstructureringen (inclusief faillissementen) na de invoering van het nieuw beleid toont dat minder werkzoekende ontslagen werknemers nog werkzoekend zijn na zes maanden. In de drie jaar vóór de opstart van het nieuwe beleid was immers gemiddeld slechts 56,3% van de werkzoekende ontslagen werknemers terug aan de slag na zes maanden. Voor de periode van mei tot december 2006 bedroeg de uitstroom naar werk 64,8%, maar liefst een verbetering met 8,5%.

De hertewerkstelling daalt met de leeftijd. Van de werkzoekende 50-plussers is na zes maanden slechts 46% terug aan de slag. Voor minister Vandenbroucke blijft de hertewerkstelling van oudere werknemers dan ook een belangrijk actiepunt.

Bij de dossiers goedgekeurd door het Herplaatsingsfonds (dat zijn enkel faillissementen) wordt de hogere hertewerkstellingsgraad op peil gehouden. In het jaarrapport 2006 van het Herplaatsingsfonds bedraagt de uitstroom naar werk na afronding van het dossier 77%, tegen 79% vorig jaar. Wel werden, door de uitbreiding naar kleinere faillissementen, bijna dubbel zoveel dossiers behandeld, 113 in totaal en dat aantal is in 2007 al opgelopen tot 180 dossiers.

Naast het jaarverslag 2006 van het Herplaatsingsfonds stelde Vandenbroucke ook een handboek Wegwijs Herstructureringen voor. Dat moet werkgevers en werknemers informeren en inspireren om een maximaal positief tewerkstellingseffect te bereiken door ontslagen te beperken, vervroegd uittreden tegen te gaan en hertewerkstelling na ontslag te bevorderen via begeleiding. Per soort herstructurering geeft het boek de procedures, vergoedingen, activerende maatregelen,…

Meer informatie over het handboek en de infosessies: www.vlaanderen.be/werk.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.