Ontslagpremie: uitzondering kleinste bedrijven nog niet geregeld

ArbeidsmarktHerstructureringUitstroom
Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, blijft zich verzetten tegen de ontslagpremie. “De ontslagpremie voor arbeiders blijft een onnodige maatregel die werkgevers die moeten ontslaan, extra straft. Voor kmo-werkgevers is dit een motie van wantrouwen. Daar veranderen de vorige week overeengekomen kleine aanpassingen niets aan”, laat de werkgevers- en zelfstandigenvereniging weten.
De ontslagpremie is er voor arbeiders die tussen 1 januari en 30 juni 2010 ontslagen worden. Ze ontvangen een extra premie van 1666 euro. De werkgever zou daar een derde van moeten betalen, tenzij de arbeiders eerder al enkele weken in één van de crisisregimes zijn opgenomen (tijdelijke werkloosheid, crisistijdskrediet of arbeidstijdherverdeling).

Nog geen KB

Ondertussen, een maand na de invoering, is er nog steeds geen Koninklijk Besluit dat de uitzondering regelt voor kleine ondernemingen tot tien werknemers in economische moeilijkheden.
“Deze kleine ondernemingen zijn extra kwetsbaar in deze crisis”, zo pleit Unizo. “Bovendien vallen ontslagen daar pas als het echt niet anders kan. Deze ondernemingen hebben, hoewel al een zesde van de duurtijd van de maatregel verstreken is, nog steeds geen duidelijkheid over hoe zij van deze uitzondering gebruik kunnen maken.”

Compromis

Vorige week bereikten vakbonden en werkgevers een compromis voor een aantal problematische neveneffecten van deze maatregel. Er kwam een oplossing voor enkele extra vormelijke eisen bij het ontslag. Werkgevers die deze eisen niet opmerken, dreigden niet 555 euro maar 1666 euro extra te moeten betalen. Dankzij het compromis zullen ook de anciënniteit en eventuele weken tijdelijke werkloosheid in 2009 mee in rekening genomen worden.
Tevens werden enkele gelijkstellingen en neutraliseringen geregeld en werd voorzien in een alternatief voor werknemers in een herstructurering met minder dan een jaar anciënniteit.
Unizo vraagt het parlement dit compromis snel om te zetten in de nodige regelgeving.

Bron: Unizo

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.