Ontwerpakkoord in uitzendsector voor 2003-2004

Interim
De uitzendsector zal een paritair beheerd sectoraal vormingsfonds oprichten. Dit fonds zal instaan voor de coördinatie en het stimuleren van de sectorale individuele en collectieve vormingsinspanningen. Het zal ook de relaties met andere sectorale fondsen verzorgen en de samenwerking met de regionale publieke vormings- en arbeidsbemiddelingsdiensten stimuleren.
Aandacht gaat ook naar de veiligheid. De sector vraagt aan de regering om werk te maken van de uitvoering van een advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 14 december 2001. Dit advies heeft betrekking op het medisch toezicht, de “coresponsabilisering” tussen inleners en uitzendbedrijven en de werkpostfiche.
Voorts zal aandacht besteed worden aan vorming van vakbondsafvaardigingen, veiligheidsopleidingen en de inhoud van de commerciële contracten.
Ten slotte wordt de eindejaarspremie vanaf 2004 verhoogd tot 8%.
Werkgevers en vakbonden zijn het er over eens dat de administratieve last moet verminderen. Een werkgroep zal de problematiek onderzoeken van de vervanging van maaltijdcheques door een maaltijdvergoeding, de overstap naar een maandelijkse loonfiche en de mogelijke introductie van de elektronische handtekening bij de vaststelling van de arbeidsovereenkomst.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.