Ook in Nederland blijft het verzuim stijgen

Dit hoge verzuimpercentage wordt vooral door grote bedrijven veroorzaakt, zo blijkt uit cijfers van ArboNed, een Nederlandse externe preventiedienst. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5 procent ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8 procent en naar 4,3 procent bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst. Daarboven steekt het zelfs de grens van 5 procent over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt ligt hoger naarmate het bedrijf groter is, van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers.

De griepgolf begin 2018 heeft een grote bijdrage geleverd aan de stijging van het gemiddelde verzuimpercentage. Kijken we specifiek naar het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen kmo’s, dan zien we een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen kmo’s 25 procent uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out), een lichte stijging ten opzichte van 24 procent in 2017 en 22 procent in 2016.

Ter vergelijking, ook in België blijft het absenteïsme stijgen en dan vooral bij langdurig afwezigen (langer dan een jaar). Uit onderzoek van Securex bijvoorbeeld, blijkt dat 41 procent van de afwezigen in de privésector langer dan een jaar ziek is. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in de eerste helft van dit jaar. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent.
Ook hier is een toename van psychosociale problemen als oorzaak van lange afwezigheden de belangrijkste verklaring voor het stijgende verzuim.

Bron: HR Praktijk

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.