Opleiding, flexibiliteit en schaarste zijn grootste arbeidsmarktuitdagingen voor Belgische werkgevers

Uit de bevraging van HR-dienstverlener Randstad blijkt dat de stelling ‘werknemers zullen in de toekomst steeds meer moeten bijleren’ op de grootste bijval kan rekenen. Gemiddeld haalt dit thema een score van 7,4, waarbij 1 staat voor helemaal niet akkoord en 10 voor helemaal akkoord. Daarop volgt de nood aan flexibiliteit, zowel voor het bedrijf als voor de werkgever (7,1 en 7,2). Ook de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtspunt (6,7).

Het zijn dus de redelijk traditionele thema’s die voor de werkgevers het belangrijkst zijn. In elk geval nog steeds belangrijker dan meer recente thema’s zoals disruptie, delokalisatie en stress. Van de meer recente thema’s krijgt de digitalisering het meeste aandacht. Werkgevers zien de impact van digitalisering dan vooral bij de veranderende kwalificatievereisten. De impact op jobdestructie in het eigen bedrijf wordt duidelijk minder hoog ingeschat, maar ook niet weggelachen.

Oude remedies voor toenemende schaarste

Net als 12 jaar geleden, toen Randstad ook al een grootschalige bevraging hield bij de werkgevers, werd gevraagd aan de bedrijven hoe ze de toenemende schaarste denken aan te pakken. Ondanks het feit dat nu meer antwoordcategorieën werden aangeboden, zijn de strategieën die vandaag worden aangewend grotendeels dezelfde: retentie, ’employer branding’ en meer polyvalente medewerkers.

Soepeler omspringen met functievereisten of rekruteren in het buitenland kan op veel minder interesse rekenen. De grote nadruk op retentie wekt enige verwondering omdat Belgische bedrijven op dit vlak al goed scoren. De vraag is dan ook of hier nog veel winst te rapen valt.

Mobiliteit enkel prioritair in Brussel

Hoewel de berichten over steeds langere files het anders doen vermoeden, blijkt de mobiliteit van en naar het werk niet tot de prioritaire thema’s te behoren van de gemiddelde Belgische werkgever (gemiddelde score 5). De regionale verschillen zijn in deze wel opvallend groot. In Brussel is het duidelijk wel een belangrijke uitdaging (7,1). In Wallonië helemaal niet (3,7). Vlaanderen bekleedt een middenpositie (5,3), hoewel ook binnen Vlaanderen de scores wellicht sterk uiteenlopen.

Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad: “De gemiddelde score voor Vlaanderen verhult dat er ook binnen de regio grote verschillen zijn. We mogen aannemen dat de problemen in de regio Antwerpen een stuk boven de gemiddelden zitten. Mobiliteit blijft ook vooral een probleem van grote bedrijven (5,7). Dit komt omdat zij uit een grotere regio moeten rekruteren. Kleine bedrijven geven een gemiddelde score van 4,3.”

Niet meer keuze in loonpakket

Ook de nood aan meer variabele verloning of meer keuzevrijheid om het remuneratiepakket samen te stellen, kan relatief weinig werkgevers bekoren. De voorspelling dat werknemers in de toekomst gedeeltelijk zullen worden vervangen door freelancers, wijzen ze ook in grote getale af.

Grote continuïteit in rekruteringskanalen

Rekruteren bedrijven nu helemaal anders dan 10 jaar geleden? En hoe groot is de impact van de nieuwe digitale kanalen? Alles bij elkaar genomen, zijn het nog steeds grotendeels dezelfde kanalen die toonaangevend zijn bij het rekruteren: uitzendwerk en werving en selectie, VDAB, Actiris, Forem, spontane sollicitaties, eigen medewerkers en netwerken. Er is slechts één grote wijziging.

“Printadvertenties waren 10 jaar geleden nog het belangrijkste rekruteringskanaal en zijn vandaag serieus teruggevallen. En digitale kanalen zoals LinkedIn zijn in opmars. Van een verpletterend overwicht van deze laatste is echter nog geen sprake. Het heeft zijn plaats tussen de andere, niet meer en ook niet minder. Maar uiteraard rukt de digitalisering ook bij traditionele rekruteringskanalen op”, duidt Jan Denys.

Bron: Randstad (randstad.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.