Opleiding heeft ook effect op collega’s van cursist

OpleidingTraining
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Nederlandse trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen. Carolien Kok (Schouten & Nelissen) commentarieert bij P&O Actueel: “We hebben ook collega’s van de cursisten gevraagd of ze een verandering opmerkten, en dat bleek het geval. We hebben gemeten op een schaal van 1 tot 5. Het verschil tussen de meting voor en na de training was in veel gevallen ongeveer een half punt. Dat is een significant verschil.”

Zowel bij de cursisten als de collega’s werden significante positieve verschillen opgetekend voor de volgende persoonlijke hulpbronnen: persoonlijke effectiviteit, optimisme, veerkracht, eigenwaarde, nauwgezetheid, gevoeligheid voor straf en beloning en assertiviteit. “Deze hulpbronnen zijn in feite psychologische eigenschappen die zorgen dat mensen beter kunnen omgaan met de negatieve aspecten van het werk (stressbronnen) en de positieve aspecten van het werk (energiebronnen) versterken”, verduidelijkt Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht in P&O Actueel.

Voor sommige hulpbronnen werden wel verschillende waarden voor cursisten en collega’s geregistreerd. Zo zagen de cursisten zelf niet dat hun eigenwaarde was toegenomen, terwijl de collega’s dat wel degelijk opgemerkt hebben. Voor ‘veerkracht’ bleek het tegendeel waar: de cursisten gaven een grote verbetering aan, terwijl de collega’s dat niet zagen.

Voor het onderzoek werden ongeveer 250 cursisten en meer dan 500 collega’s van hen ondervraagd. De bevraging gebeurde vóór, vlak na en twee maanden na een training.

Bron: P&O Actueel

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.