Opleidingsbeleid meer en meer afgestemd op bedrijfsstrategie

ArbeidsmarktArbeidsrechtCommunicatieCompetentiemanagementHRM-opleidingenKennismanagementLeiderschap en CoachingLoopbaanMotivatieOpleiding
Dat blijkt uit de derde Learning Indicator van Kluwer, dat het leren in kaart brengt bij 5500 Belgische medewerkers, leidinggevenden en HR-verantwoordelijken.

Twee derde van de HR-verantwoordelijken zegt dat zijn bedrijf over een strategisch opleidingsbeleid beschikt dat is afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie. Dit is een opvallende stijging in vergelijking met 2011.

Ruim een derde van de respondenten (34,6 procent) besteedt minstens wekelijks tijd buiten de werkuren aan bijleren, bijvoorbeeld via opleidingen, zelfstudie of het doornemen van vakliteratuur. 25,1 procent doet dit minstens een keer per maand. 69 procent is zelfs bereid er een dag vakantie voor te nemen.

Opmerkelijk is dat zowel leidinggevenden als HR-verantwoordelijken zelf aangeven bereid te zijn vakantie te nemen om te leren en buiten de werkuren te leren, maar ze geloven niet dat hun medewerkers dat doen.

Driekwart van de leidinggevenden en HR-verantwoordelijken (74,5 procent) zegt te checken of medewerkers daadwerkelijk iets hebben geleerd van een opleiding. Toch controleert amper de helft (56,6 procent) of het geleerde ook wordt toegepast. Er wordt in de praktijk dus weinig nagegaan of de leertransfer daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en tot resultaat heeft geleid.

Leren lijkt niet als motor van innovatie te worden beschouwd. Vier op de tien (40,3 procent) HR-verantwoordelijken in de enquête geeft aan ontevreden te zijn over de innoverende aanpak van leren. Bij leidinggevenden is deze ontevredenheid zelfs nog een pak hoger.

Leren van elkaar

Eén op de drie HR-respondenten stelt evenwel dat leidinggevenden een eerder passieve rol spelen in opleiding en ontwikkeling en voorstellen hierover afwachten. Slechts een kwart van de leidinggevenden (27,7 procent) heeft volgens HR formele doelstellingen over de ontwikkeling van zijn medewerkers.

Collega’s spelen een belangrijke rol in de professionele ontwikkeling. Bij medewerkers staan ze consequent op de tweede plaats, en ook leidinggevenden en HR-verantwoordelijken leren vaak en veel van hun ‘peers’. Dit blijkt alvast een aspect van ‘social learning’ dat is ingebakken in de manier waarop binnen bedrijven en organisaties kennis wordt gedeeld.

Toch scoren sociale media nog niet hoog in het aanbod van leervormen. Een verklaring hiervoor is dat HR- en opleidingsverantwoordelijken nog weinig actief zijn op sociale media. In slechts 6,3 procent van de organisaties behoren social media (Yammer, LinkedIn-groepen,…) tot het aanbod aan leervormen.

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.