Opleidingskrediet voor werknemers vervangt educatief verlof

Vorige zomer besliste de Vlaamse regering het betaald educatief verlof te hervormen. Net voor het einde van 2018 stelde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters drie nieuwe instrumenten voor: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet.

Het Vlaams opleidingsverlof regelt het recht van werknemers om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. De Vlaamse overheid betaalt de loonkost terug aan de werkgever. Elke werknemer in de privésector heeft recht op 125 uur opleidingsverlof. Nieuw is ook dat werkplekleren voortaan ook in aanmerking komt.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. Het maximum ligt op 250 euro, waardoor de werknemer dus zelf maar 125 euro bijdraagt. Deze eigen bijdrage valt zelfs volledig weg voor basisvaardigheden (basisgeletterdheid, ICT, rekenvaardigheid, diploma secundair onderwijs, Nederlands) en knelpuntopleidingen. Het maximumbedrag van 250 euro bedraagt 500 euro als het gaat over een diploma hoger onderwijs.

Het Vlaams opleidingskrediet wordt volledig gericht op de grootste knelpunten van de arbeidsmarkt. Werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren door een intensieve opleiding te volgen, kunnen rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. Zij kunnen hun loopbaan volledig, halftijds of voor een vijfde onderbreken en krijgen daarvoor een Vlaamse premie bovenop de reeds bestaande federale ondersteuning. De Vlaamse premie wordt uitgebreid tot de volledige duur van de opleiding en de premie wordt substantieel verhoogd om de keuze voor een carrièreswitch te stimuleren. Afhankelijk van de persoonlijke situatie gaat het daarbij over een stijging van gemiddeld 200 euro (in het geval van 1/5 onderbreking) tot 365 euro (in het geval van voltijdse onderbreking). De verhoging van het Vlaams opleidingskrediet zorgt ervoor dat de totale premie (Vlaams + federaal) hoger ligt dan een werkloosheidsuitkering.

Voor de hervorming is in een totaal budget van 70 miljoen euro voorzien. Zij gaat in vanaf het schooljaar 2019-2020.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.