Optimisme in wervingsland

Werving

Uit de eerste enquête van Federgon RSS bij zijn leden over de marktperspectieven voor het lopende kwartaal blijkt dat de kommer en kwel van 2002 en 2003 op het vlak van wervingsactiviteiten stilaan wegebt. De helft van de respondenten verwacht dat het aantal opdrachten gunstig zal evolueren, de andere helft neemt een neutraal standpunt. Slechts 1,4% ziet de nabije toekomst somber in. Gelijkaardige resultaten worden genoteerd voor de omzet, al toont hier toch 3,5% zich pessimistisch. Meer reserves bestaan er tegenover de rendabiliteit: slechts 36,5% verwacht meer winst te zullen maken, tegenover 58,6% neutralen en 3,2% pessimisten. Inzake investeringen zegt iets minder dan een derde dat die positief zullen evolueren, terwijl twee op drie neutraal antwoorden. Minder dan 1% plant minder investeringen.

Volgens voorzitter Frank De Mey van Federgon RSS kijken de bureaus nu met meer optimisme de toekomst tegemoet. “Dit is zowel bemoedigend voor de sector als geruststellend voor de aanwervingen in België”, zegt hij.

Het rekruteringsmedium Vacature distilleerde op zijn beurt wat voorzichtig optimisme uit de analyse van de in de Belgische media gepubliceerde jobadvertenties voor hogergeschoolden. In 2003 verschenen er 23.004 aanbiedingen in Vacature, Job@, Het Belang van Limburg, Le Soir, La Libre Belgique en La Nouvelle Gazette. Dat is geen reden voor grote vreugde want in 2002 werden er nog ruim 30.000 advertenties geplaatst en in het topjaar 2001 zelfs bijna 52.000. Het aantal advertenties voor hogergeschoolden in de genoemde media is op twee jaar tijd dus meer dan gehalveerd. Daarbij moet echter vermeld dat het absolute dieptepunt zich situeerde in de eerste helft van 2003 en dat vanaf het derde kwartaal een voorzichtige heropleving merkbaar was. Januari 2004 zou die tendens bevestigen.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.