Orba krijgt het label Sekseneutraal Functiewaarderingssysteem

Functiestudie
“Op grond van de gezamenlijk uitgevoerde toetsen concluderen wij dat de Orba-methode van functie-onderzoek en –waardering op technisch en instrumenteel niveau een sekseneutraal systeem is en dat op grond van deze conclusie geen verder onderzoek noodzakelijk is en geen herwaardering dan wel systeemaanpassing hoeft plaats te vinden”. Zo luidt het oordeel van de onderzoekers die in opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal functiewaarderingssystemen toetsten op sekseneutraliteit. Zegt Optimor-directeur Jan De Greve: “We zijn zeer verheugd dat de door ons gehanteerde Orba-methode als eerste het label ‘sekseneutraal functiewaarderingssysteem’ kreeg toegekend. De methode is trouwens al langer erkend als tool in het gelijkekansenbeleid van de Europese Commissie en de Belgische regering.” Het adviesbureau Optimor is de licentiehouder voor deze gerenommeerde methode voor België en Frankrijk. “De toekenning van het certificaat is voor de Belgische gebruikers op sectoraal en ondernemingsniveau een hart onder de riem en zal een belangrijke motivator zijn voor overheidsinstanties, sectoren en ondernemingen om ook voor Orba te kiezen”, meent De Greve.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.