Oudere werknemers: onderschat ze niet

Het onderzoek van Scheibe, adjunct-hoogleraar Lifespan Development and Organizational Behavior, toont aan dat oudere werknemers beter met dagelijkse stress omgaan, emotioneel stabieler zijn en meer welzijn ervaren dan hun jongere collega’s. Scheibe: “Dat vertaalt zich in meer werktevredenheid en een betere balans tussen werk en privé. Het is de ‘wellbeing paradox of ageing’. Toch is het belangrijk oudere en jongere werknemers niet over één kam te scheren. Door mijn onderzoek hoop ik handreikingen te bieden om werkomgevingen optimaal in te richten voor alle generaties.”

Scheibe heeft zowel de sterke als de kwetsbare kanten van de oudere werknemer onderzocht. Ze onderscheidt drie voordelen die oudere medewerkers voor hun werkomgeving meebrengen. In de eerste plaats hebben ze meer mentale veerkracht dan jongere collega’s. Ze kunnen beter met stress omgaan, zijn minder snel uit het lood geslagen bij tegenslagen en kunnen beter concentratie opbrengen als ze iets naars meemaken. Ten tweede beschikken ze uiteraard over meer kennis en ervaring en kunnen ze zaken vanuit meer perspectieven beoordelen. Ten derde zijn ze over het algemeen sociaal dienstbaar en hebben ze een pro-sociale oriëntatie. Ze investeren meer in relaties op de werkvloer dan jongeren, voor wie alles doorgaans vluchtiger is en als van voorbijgaande aard wordt beleefd.

Daarentegen kleven er ook bezwaren aan de oudere werknemer, tenminste geredeneerd vanuit de werkgever. Ten eerste vermindert het leervermogen met de tijd. Ouderen nemen minder snel nieuwe kennis en vaardigheden op dan hun jeugdiger collega’s. Ten tweede is hun fysieke veerkracht minder geworden. Over het algemeen zijn ze minder vaak ziek dan jongeren, maar als dat het geval is, is het veelal langduriger van aard. Ten slotte is digitale competentie bij oudere werknemers vaak een probleem. Jongeren zijn opgegroeid – soms zelfs geboren – in een digitale omgeving en gelden als ‘digital natives’. Ouderen zijn meestal slechts ‘emigranten’ in de virtuele wereld en bereiken op technologisch gebied zelden het niveau van jongeren.

Scheibe wijst op een belangrijk punt bij de inzetbaarheid van oudere werknemers: “Een mens is nooit ‘af’. Hij of zij is nooit ‘uitontwikkeld’. In de loop der tijd wordt men steeds heterogener en unieker, door een opeenvolging van ervaringen die alleen de betreffende persoon meemaakt. Het gevolg is een set van eigenschappen en kenmerken die niemand anders heeft. Aan de ene kant leidt het ertoe dat een ouder iemand niet meer overal inzetbaar is. Aan de andere kant kan die persoon een speciale combinatie van eigenschappen en vaardigheden ontwikkeld hebben waarover weinig anderen beschikken.”

Welk soort banen past beter bij ouderen dan bij jongeren? Scheibe: “Belangrijk is wat we ‘emotional job demands’ noemen. Neem politieagenten. Zij krijgen te maken met veel negatieve emoties. Denk aan crime scenes, agressie, ernstige problematiek. Dat maakt het werk in eerste instantie interessant, maar op den duur moet iemand mentaal afstand nemen, ook uit zelfbescherming. En de werktevredenheid zal daardoor afnemen. De jongere garde is in het algemeen beter in hectische werkomstandigheden, zoals callcenters of horeca. Jongeren zijn toleranter en stellen minder eisen. Voor de oudere werknemer zijn juist goede sociale interacties op het werk heel belangrijk, net als het samenwerken in een team.”

Scheibe benadrukt het belang van leeftijdsdiversiteit in teams, zodat oudere en jongere medewerkers van elkaar leren. Bijvoorbeeld bij complexe problemen, waar elke groep vanuit eigen perspectief oplossingen kan aandragen. Verder heeft ze adviezen: “Ga in gesprek met elkaar. Als je jong bent, praat met oudere collega’s. Verdiep je in de voordelen van het ouder zijn en bereid je daarop voor. Ben je er als jongere van bewust dat je ooit zelf een oudere werknemer zult zijn. Je denkbeelden daarover hebben invloed op je ontwikkeling. Als je denkt dat oudere werknemers niets meer kunnen bijdragen, werkt dat als een selffulfilling prophecy. Dat geldt ook voor ouderen. Vermijd rigide ideeën over 70-, 80-, 90-jarigen, want je gaat die denkbeelden makkelijk internaliseren en je ernaar gedragen. Terwijl de situatie in de toekomst ongetwijfeld anders zal zijn dan nu.”

Bron: rug.nl

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.