Oudere werknemers vaker gediscrimineerd dan allochtonen

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtAttitudeDiscriminatieGehandicaptenGenderInstroomInterim
Dat blijkt uit het jaarverslag dat het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) publiceerde. Een kwart (332) van de discriminatieklachten zijn arbeidsgerelateerd. Net zoals de voorbije jaren, hebben de meeste arbeidsgerelateerde dossiers betrekking op de buitenlandse herkomst van sollicitanten of werknemers (36 procent van de dossiers arbeid).

In vergelijking met dat jaar, is er wel een stijging van het aantal gemelde gevallen van (mogelijke) discriminatie op grond van leeftijd (+20 procent) en geloof of levensbeschouwing, en een daling van het aantal dossiers over handicap en seksuele geaardheid.

De ‘raciale’ dossiers gaan vooral over de aanwervingsprocedure (28 procent) en arbeidsrelaties (35 procent). Hieronder vallen ook racistische pesterijen op de werkvloer (40 procent van de dossiers over arbeidsrelaties). In vergelijking met aanwerving en arbeidsrelaties, zijn er minder raciale dossiers over de niet-verlenging of beëindiging van de arbeidsrelatie (16 procent).

In dossiers over discriminatie vanwege een handicap of de gezondheidstoestand (20 procent) is er, net zoals in 2011, een tamelijk gelijke spreiding over de aanwervingsfase (31 procent) en beëindiging (28 procent).

Oudere werknemers

De dossiers over discriminatie op grond van leeftijd (16 procent) situeren zich voornamelijk in de aanwervingsfase (38 procent). Het gaat om vacatures waarin leeftijdscategorieën, minimum- of maximumervaring,… vermeld staan. Uit onderzoek van het CGKR blijkt dat mensen meer geweigerd worden op basis van leeftijd dan op basis van afkomst.

Daarbij lijkt 45 jaar de leeftijdsgrens te zijn. “Wie die leeftijd overschrijdt, botst vaker op vooroordelen dan wie van niet-Belgische afkomst is”, merkt Jozef De Witte, directeur van het CGKR, op.

De dossiers over het criterium seksuele geaardheid (4 procent) gaan in hoofdzaak over homofobe pesterijen (38 procent). Vooral homoseksuele mannen ondervinden de gevolgen van heteronormatieve stereotypes en gedragsnormen op de werkvloer.

Opmerkelijk is dat het centrum tien klachten kreeg over het werknemersstatuut.

In bijna de helft van de werkgerelateerde dossiers (45 procent) spelen de feiten zich af in de private sector; daarna volgen de openbare sector (28 procent), non-profitorganisaties (14 procent) en het onderwijs (5 procent). In 36 dossiers werd de vermoedelijke discriminatie toegerekend aan een privaat uitzend- of selectiekantoor (al dan niet in opdracht van de werkgever). In 15 dossiers was een openbare arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Forem, Actiris) betrokken.

Bron: CGKR

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.