Outplacement groeit fenomenaal

ArbeidsmarktArbeidsrechtOutplacement
De forse toename blijkt uit het jaarrapport over outplacement van sectorfederatie Federgon. We belichten de belangrijkste resultaten van 2009.

Forse toename van het aantal

Sterke stijging in het aantal outplacementprocedures: 15.577 opgestarte procedures in 2009. Deze stijging verklaart zich voornamelijk door het toegenomen aantal ontslagen in 2009, maar is daarnaast, op structureel niveau, het gevolg van twee factoren:

 • 1. De reglementaire initiatieven van de laatste jaren die bepaalde verplichte mechanismen binnen outplacement met zich hebben meegebracht, zeg maar vooral verplicht outplacement voor 45-plussers.
 • 2. Een grotere bewustwording bij de werkgevers en de werknemers van het belang van outplacement. De laatste zes jaar werd het aantal outplacementprocedures meer dan verdrievoudigd.
 • Individueel outplacement blijft meest toegepaste vorm

  Individueel outplacement vertegenwoordigt bijna 60 procent van alle procedures. Hoewel outplacement vandaag vaak wordt gelinkt aan grote herstructureringen, blijkt individueel outplacement nog steeds de meest toegepaste vorm.

  Plaatsingsgraad daalt onrustwekkend

  De plaatsingsgraad (het percentage kandidaten dat een job vindt) neemt af als gevolg van de crisis. In 2009 daalde de plaatsingsgraad tot 63 procent, waar dit voor de crisis in 2007 nog 76,8 procent bedroeg. Er is ook een forse daling van de plaatsingsgraad tussen het eerste semester (68,7 procent) en het tweede semester van 2009 (58,6 procent).

  Moet overheid mee financieren?

  Federgon prijst outplacement als een sterk activeringsinstrument. Prompt pleit de federatie voor uitbreiding. Ze stelt immers de oprichting voor van een cosubsidiëringsmechanisme van outplacement door overheid en ondernemingen. Op die manier kunnen de ontslagkosten voor de ondernemingen beperkt worden.
  Federgon pleit er ook voor dat rekening wordt gehouden met outplacement in het kader van de opzegtermijnen.

  Port of Antwerp-Bruges
  Benelux Unie

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.