Outplacement: last of zegen?

ArbeidsmarktLoopbaanOntslagOudere werknemersOutplacementUitstroom
JobGuide, de entiteit van de HDP-AristA-groep die outplacementbegeleidingen aanbiedt, heeft de mening gevraagd van 476 werkgevers (bedrijfsleiders en de HR-verantwoordelijken of –medewerkers) en 539 werknemers.

Outplacement, een last?

Werkgevers en werknemers weten grotendeels wat outplacement betekent. Maar amper één werknemer op twee en 60 procent van de werkgevers weet dat outplacement verplicht is voor 45-plussers. De grote ondernemingen zijn beter geïnformeerd en staan positiever tegenover outplacement dan de kmo’s.
Slechts 43 procent van de werkgevers staat positief tot zeer positief tegenover deze maatregel. Ze vinden het belangrijk om hun werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. De werknemers stellen deze maatregel op prijs. 80 procent vindt het nuttig tot zeer nuttig dat ze kunnen gebruikmaken van outplacement. Driekwart van de ondervraagde werknemers, ongeacht hun leeftijd, meent zelfs dat outplacement zou moeten worden aangeboden aan alle ontslagen werknemers.
Werkgevers die verzuimen outplacement aan te bieden aan rechthebbenden, hangt een boete van 1800 euro boven het hoofd. 42 procent van de ondervraagde werkgevers is hiervan wel degelijk op de hoogte, 34 procent heeft totaal geen weet van de boete.

Aanhangers of tegenstanders?

In tijden van crisis zijn extra kosten niet echt welkom. De werkgevers die erg negatief staan tegenover outplacement, menen dat ze een gegronde reden hebben om de medewerker te ontslaan en begrijpen niet waarom ze zouden moeten betalen om hem te ‘herklasseren’.
Toch is 30 procent van de werkgevers ervan overtuigd dat hun onderneming een positiever imago krijgt als ze outplacement aanbieden.
Gelukkig bekijkt 63 procent van de werkgevers eerst interne oplossingen (opleiding, functieaanpassing…) alvorens een medewerker te ontslaan. Het gaat hier om de grotere ondernemingen, de structuur van een kmo maakt het niet altijd mogelijk om een andere functie aan te bieden aan een medewerker.

Tweemaal nadenken

Zorgt de outplacementplicht ervoor dat de werkgevers twee keer nadenken alvorens een 45-plusser in dienst te nemen? 55 procent van de werkgevers zegt van niet, 35 procent geeft toe dat dit hun beslissing zou kunnen beïnvloeden (het aandeel is groter in de kleine ondernemingen).

Recente informatie over de evolutie van het aantal outplacementbegeleidingen vindt u in dit artikel.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.