Overgangsmaatregelen voor brugpensioen

De Standaard en De Tijd melden dat Minister van Werk Kris Peeters aan het kernkabinet zal voorstellen om de bestaande brugpensioenregeling te laten bestaan tot het einde van het jaar. Na overleg met werkgevers en vakbonden zouden werknemers die momenteel beantwoorden aan de brugpensioenvoorwaarden langer de tijd krijgen om hun ontslag aan te vragen. Het regeerakkoord voorzag dat hun opzeg voor 1 oktober 2014 moest ingaan.

Het voorstel zou zelfs inhouden dat wie nu in aanmerking komt voor brugpensioen niet noodzakelijk voor 31 december aan zijn werkgevers moet vragen om ontslagen te worden. Hun huidige recht op brugpensioen zou worden vastgeklikt. Dat houdt in dat ze toch langer aan de slag kunnen blijven, zonder verlies van de brugpensioenrechten.

Eind vorige week deed de regering ook al een toezegging aan de werkgevers door de uitbreiding van het gewaarborgd loon van een naar twee maanden met een jaar uit te stellen.

“Een kleine overwinning, maar fundamenteel verandert er niets”, zegt Rik Desmet van de socialistische vakbond ABVV. ABVV Bouw raadde zijn leden die aan de voorwaarden voor brugpensioen voldoen, vorige week aan zich nog snel te laten ontslaan om nog van de huidige voorwaarden voor brugpensioen te kunnen gebruikmaken.

De Unie van het kmo-bouwbedrijf Bouwunie is tevreden met de verduidelijkingen van het regeerakkoord. “Er immers ongerustheid gerezen over de precieze modaliteiten van de aanvraag voor het brugpensioen. Daardoor riskeerden de werkgevers in de bouw plots dat meer arbeiders hun brugpensioen zouden aanvragen dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor riskeerden werkgevers in de problemen te komen en zagen arbeiders zich genoodzaakt vroeger dan eigenlijk gewenst met brugpensioen te gaan”, luidt het persbericht.

“Dit nieuwe voorstel brengt klaarheid. Het stelt duidelijk dat werknemers die nu voldoen aan de voorwaarden maar er voorlopig geen gebruik van willen maken, op termijn toch hun rechten kunnen behouden. Op die manier kunnen we meer mensen aan de slag houden”, aldus Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Bron: De Standaard/De Tijd/Bouwunie

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.