Overuren lang niet altijd betaald

ArbeidsmarktLoon
Een onderzoek van Werksite.nl toont aan dat 53 procent van de Nederlandse werknemers niet vergoed wordt voor overuren.
Het onderzoek peilde ook naar de wil om overwerk te presteren. Overuren blijken zelden een probleem, maar de werknemers willen er wel voor vergoed worden. Door de crisis zijn werknemers sowieso al eerder bereid om extra inspanningen te leveren. De werkgevers profiteren daarvan.
Een derde van de 500 respondenten zal dit jaar trouwens loonsverhoging vragen. Zowat een vijfde zoekt een andere baan om – toch wel verrassend – dichter bij huis aan de slag te kunnen gaan.

Bron: Intermediair PW, Werksite.nl

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.