Paritair akkoord in metaalsector

OverlegorganenVakbonden
De vakbonden zullen het akkoord de komende dagen voorleggen aan hun leden. Vanaf 1 januari 2004 zullen alle carensdagen betaald worden aan arbeiders met meer dan drie maanden anciënniteit binnen de onderneming. Daarnaast worden de bestaande brugpensioenregelingen verlengd en zal worden nagegaan in hoeverre de outplacement-begeleiding op sectoraal vlak kan worden georganiseerd. Verder zal tegen uiterlijk volgend jaar op sectoraal vlak een stelsel van tijdskrediet en –sparen worden uitgewerkt. In 2003 komt er behalve de indexaanpassing geen loonsverhoging. Vanaf 2004 kunnen de lonen met één procent omhoog. Het paritair comité van de metaalverwerkende nijverheid is goed voor 6.000 bedrijven en 150.000 arbeiders.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.