< Terug naar overzicht

Amerika in de ban van ‘The Big Quit’: Neemt ook de werkende Belg straks massaal ontslag?

In de VS doet zich een vreemd fenomeen voor, The Great Resignation, ook wel The Big Quit genaamd. Het gaat in tegen alle logica: plots bieden massaal veel Amerikanen hun ontslag aan.

Waarom is dit fenomeen vreemd en onlogisch? In het verleden hebben periodes van crisis steeds geleid tot een afname van ontslagnemingen. Immers, in tijden van onzekerheid kiest de werknemer eieren voor zijn geld. Hij zal niet twee-, maar tien keer nadenken om van job te veranderen. Omgekeerd leiden tijden van hoogconjunctuur en economische stabiliteit naar een verhoogde turnover. De werknemer wil zichzelf immers graag verbeteren in een boomende economie.

Pas je deze logica op de huidige situatie toe, zou je verwachten dat werknemers tijdens deze pandemie eerder bij hun huidige werkgever zouden blijven. Aanvankelijk was dat in de VS ook zo: het regende in de beginfase eerder ontslagen dan ontslagnemingen. Maar dit fenomeen bleef niet duren. Naarmate de pandemie vorderde, begonnen werknemers zelf massaal ontslag te nemen.Steven Van Raemdonck
Regional Manager Belux & Nordics
Top Employers Institute

Hoe komt dit? Een link met covid is dat werknemers door het thuiswerken de nieuwe werkelijkheid zijn gaan omhelzen. Er is méér dan werken alleen: een betere work/life balans bijvoorbeeld. Of meer flexibiliteit in het werkrooster. Meer afwisseling in hun job. Is dat er niet, zakt het engagement beneden het vriespunt. Daaruit volgt onvermijdelijk de wens naar een “beter leven”.

Krijgt straks ook het Belgische bedrijfsleven te maken met een Big Quit? Als we de cijfers uit het Top Employers onderzoek mogen geloven, dan blijft de schade hier beperkt. Wel is het zo dat het percentage vrijwillige turnover in ons land significant hoger is (6,1%) dan dat van de onvrijwillige (3,47%). zeg maar de ontslagen. Aan de andere kant is de trend van ontslagen ontslagnemingen in ons land eerder dalend in beide categorieën, bij een vergelijking van de verloopcijfers op jaarbasis in juni 2020 ten opzichte van juni 2021 bij de Belgische Top Employers. Al bij al zeker geen Amerikaanse toestanden hier.


Flexibiliteit als werkgever is meer dan ooit nodig. Bouw niet volledig af wat je tijdens corona misschien verplicht hebt moeten opbouwen. 

De verklaring hiervoor is gevarieerd. Ons land – en bij uitbreiding Europa, zeker vergeleken met de Amerikaanse standaard - kent een goed sociaal vangnet, nog versterkt in het eerste coronajaar. Bovendien beloont het Europese systeem ook langere carrières bij hetzelfde bedrijf (anciënniteit).

Maar toch speelt er wel iets. Het aantal werknemers in horeca maar ook in de evenementsector die, na verplichte lockdowns en al even verplichte heroriëntering naar andere sectoren, zijn vroegere functie stevig in vraag stelt, is significant. Veel mensen in lockdown hebben zich gerealiseerd dat hun geleverde prestaties niet altijd in evenwicht waren met hun inkomen en welbevinden. Logisch dat men in die omstandigheden een carrièreswitch overweegt en vaak de stap ook effectief zet.

Moeten we vrezen voor Amerikaanse toestanden? Ik denk van niet. Sectoren als horeca en evenementen zullen het hard te verduren krijgen. Ook aan het andere uiteinde van het spectrum, bij de beter betaalde jobs van hoger opgeleiden, geven heel wat mensen de veiligheid van hun vaste job op om aan het freelancen te gaan. Ook bij hen die drang naar meer flexibiliteit en betere work/life balans. In België blijft de norm hoe dan ook een job als loontrekkende. We zijn nu eenmaal niet zo’n ondernemers. Dit gehele kader werkt daardoor eerder een status quo dan een ‘big quit’ in de hand. Al zullen bepaalde werknemers blijven ‘hoppen’ naar een ander bedrijf.


Veel mensen in lockdown hebben zich gerealiseerd dat hun geleverde prestaties niet altijd in evenwicht waren met hun inkomen en welbevinden.
 

Line Vercammen
HR Auditor
Top Employers


Vijf tips om een Big Quit te voorkomen

Hoe kun je als HR hier nu mee omgaan en voorkomen dat het hier tot een Big Quit komt?

1. Wees flexibel

Flexibiliteit als werkgever is meer dan ooit nodig. Bouw niet volledig af wat je tijdens corona misschien verplicht hebt moeten opbouwen. Gelukkig zien we in de Top Employers community al heel wat goede initiatieven. Zo bepalen bij 76% van hen de medewerkers zelf waar en wanneer het werk moet uitgevoerd worden: een duidelijke motie van vertrouwen. De Belgische Top Employers bieden ook meer flexibiliteit aan dan de Europese (67%).

2. Laat thuiswerk toe

Naast flexibiliteit is een duidelijke thuiswerkpolicy onontbeerlijk. Vervang controle van door vertrouwen in je medewerkers. Intussen hebben ruim 90% van de Belgische Top Employers zulk een policy, en velen van hen hebben deze stevig herschreven onder invloed van de pandemie.

3. Voer een welzijnsbeleid

Wie zich niet goed in zijn vel voelt, zal niet presteren en minder engagement vertonen. Een duidelijke visie op en initiatieven rond het welzijn van uw medewerker zijn daarom eveneens bouwsteentjes voor het vermijden van een Big Quit in uw eigen onderneming. Naast de welzijnsiniatieven zelf integreren bijna 90% van de Top Employers welzijn in hun werkmethoden, zoals het verhogen van autonomie en tools om de samenwerking en verbinding te vergemakkelijken. Bemoedigend.

4. Creëer inspraak

Betrek de medewerkers bij het dagelijks runnen van je bedrijf, maar zorg ook dat ze hun zeg kunnen doen over belangrijke beslissingen en toekomstige transformaties. Een geëngageerd medewerker zal niet zo snel gaan lopen. Ook deze boodschap hebben de Top Employers gelukkig opgepikt: 95% biedt medewerkers de mogelijkheid om feedback te geven over strategie, visie en missie via bijvoorbeeld surveys, chatten met de CEO of vraag-en-antwoordsessies.

5. Krijg uw leiders mee

Tenslotte, de belangrijkste tip: zorg voor de juiste mindset bij de leiders in uw bedrijf. Als zij niet mee zijn in dit nieuwe verhaal van modern leiderschap, flexibiliteit en vertrouwen, wachten uw onderneming harde tijden.

    


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen