< Terug naar overzicht

Blended learning in tijden van telewerk

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers is tijdens een pandemie minder evident, maar misschien tegelijk ook belangrijker dan ooit. Blended learning is daarbij het sleutelwoord, schrijft Elke Joostens van Fenix Consulting.

Wat houdt blended learning precies in? Wie online gaat zoeken naar een definitie, vindt veel – te veel – verschillende invullingen. Wat wel altijd terugkomt, is dat online en offline leren wordt gemengd in één leertraject.

Voor ons is de essentie niet het afwisselen tussen online en offline. Wat écht de kracht van blended learning uitmaakt, is het afwisselen en combineren van leermethodes om een bepaald onderwerp aan te brengen bij een medewerker. Er kunnen on- en offline elementen zijn, maar in eerste instantie gaat het erom te kijken wat werkt voor de medewerker. Op die manier verhoogt de effectiviteit van het leren.

 

 

Elke Joostens (Fenix Consulting)
“Dankzij een duidelijke doelstelling en een goed zicht op de huidige kennis en vaardigheden, is het mogelijk een adaptief traject aan te bieden.” © GF

Bovendien gebeurt blended learning ook in een traject, veeleer dan dat het gaat om een one shot opleiding. Immers, na zo’n dag training komen vele medewerkers erg enthousiast terug naar de werkvloer, waar het enthousiasme al snel weer wegebt, omdat er onvoldoende gevolg aan gegeven wordt. Blended learning is een manier om mensen te blijven prikkelen zodat het leereffect blijft.

Vandaag komt een ander voordeel van deze manier van leren bovendrijven: nu het sowieso onmogelijk is om mensen massaal samen te brengen voor een training, biedt een blended aanpak een veilig en effectief alternatief. Door medewerkers een pakket aan te bieden waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen gaan, in combinatie met (online) mentoring voor tussentijdse vragen en feedback, blijft leren ook in de lockdown mogelijk.

Adaptief richting leerdoel

Leertrajecten start je door vooraf te bepalen wat je wil bereiken. Die leerdoelen zijn een cruciale eerste stap om een succesvol traject te kunnen uitbouwen. Uit onze eigen ervaring blijkt duidelijk dat er vooral vraag is naar het aanscherpen van leiderschaps- en communicatievaardigheden, mogelijk omwille van de huidige coronacontext. In het bijzonder: communicatie- en leiderschapsflexibiliteit, virtueel leiderschap op afstand, communicatie op afstand...
Daarnaast is het belangrijk het traject te starten met een evaluatie van waar deelnemers vandaag staan ten opzichte van het leerdoel. Een goede praktijk is binnen een brede doelstelling – bijvoorbeeld leiderschap – voor elk onderdeel te bepalen of de persoon het vandaag al in de vingers heeft en welke stappen de persoon nog kan zetten om te groeien.

Dankzij een duidelijke doelstelling en een goed zicht op het huidige niveau, is het mogelijk een adaptief traject aan te bieden. Medewerkers die verder staan op een bepaald domein gaan dan door een snelle herhaling, terwijl wie nog niet mee is een grondiger opleidingsonderdeel kan volgen: leren op maat dus.

Daarbij maken we in blended learning ook gebruik van de klassieke elementen waarvan we weten dat ze de lerende helpen om zaken onder de knie te krijgen: herhaling door middel van een memotrainer, een case uitwerken, een praktijksituatie beoordelen, ervaringen uitwisselen… Door medewerkers hun eigen ritme te laten bepalen, zorgen we niet alleen voor voldoende autonomie, het verzekert ons ook dat medewerkers leren wanneer ze daar open voor staan. Wanneer je hoofd er niet naar staat, heeft leren nauwelijks effect, terwijl het rendement net heel hoog is op het moment dat je zelf beslist dat je wil leren.

Maar blended learning is meer dan autonoom en volledig op eigen ritme leren. Er is niet alleen een mix van leervormen, ritmes, programma’s, er is ook een afwisseling tussen individueel leren en groepsessies waar medewerkers samenkomen voor een klassikaal moment. Hopelijk snel weer echt face-to-face.

De auteur, Elke Joostens, is Project Specialist bij Fenix Consulting. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen