< Terug naar overzicht

De rol van de manager in 2021

2020 bracht ons niet alleen een coronacrisis, het was ook het jaar dat de Black Lives Matter-beweging prominent in beeld kwam, ook in Europa. Door alle ontwikkelingen van het voorbije jaar is de manier waarop we werken drastisch veranderd. Dat vraagt een ander soort leiderschap.

Met Black Lives Matter kregen we een overduidelijke roep naar meer gelijkheid, inclusie en diversiteit. Tegelijk bracht de coronacrisis ons ertoe massaal te werken op afstand, kreeg technologie een nog prominentere rol en vervaagde de grens tussen werk en privé. Dat zijn veranderingen en innovaties die weliswaar niet uit de lucht zijn komen vallen, maar wel in een stroomversnelling zijn geraakt. Organisaties moeten zich daarom razendsnel kunnen aanpassen.

De nieuwe realiteit vergt een nieuwe leiderschapsstijl. De manager moet in 2021, in een gedistribueerde werkplek, coach en verbinder zijn. Hij of zij is gericht op het tot stand brengen van individuele verbindingen met elk teamlid, het verbinden van teamleden onderling en ervoor zorgen dat het team verbonden is met andere teams binnen de organisatie. Als coach zet de manager in op het ontwikkelen en verbeteren van de prestaties en competenties van individuele werknemers en teams. Een goede coachende leider laat zijn medewerkers zelfstandig hun werk doen, terwijl ze zich toch gesteund voelen.

Dennis Valkema (Talentsoft)
“Door aandacht te schenken aan deze vaardigheden en denkwijzen, zullen huidige en toekomstige leiders in staat zijn echt impact te hebben in hun organisatie, in het leven van hun mensen en dat van henzelf.” © GF

Bovendien vergt de focus op een divers en inclusief personeelsbestand een samenwerkend en inclusief leiderschap. Dit type leidinggevende staat open voor suggesties en ideeën van alle teamleden en voelt feilloos aan dat de uitwisseling van verschillende perspectieven, achtergronden en individuele talenten unieke inzichten en verrassende oplossingen kan opleveren. En dat alles in een omgeving waarin mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Drie prioriteiten

Een goede manager anno 2021 is dus een verbinder, die beschikt over de juiste people skills en in staat is talentontwikkeling binnen zijn of haar team te ontgrendelen en te stimuleren. Om als organisatie goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden, zul je moeten investeren in deze leiderschapsvaardigheden en ontwikkelingen. We schuiven daarbij drie duidelijke prioriteiten naar voor.

Ten eerste: focus op soft skills. Vakkennis en ervaring helpen om bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen, maar het zijn toch echt iemands soft skills die het verschil maken tussen goed leiderschap en geslaagd leiderschap. Empathische en authentieke managers zijn in staat diepere verbindingen met hun medewerkers aan te gaan, wat zorgt voor meer betrokkenheid en productiviteit op de (virtuele) werkvloer.

Ten tweede: train managers om talent te (h)erkennen en ontgrendelen, ook bij henzelf. Een people manager brengt de individuele talenten van de medewerkers in zijn of haar team tot bloei, door op een zachte, menselijke manier om te gaan met hun specifieke behoeften, doelen en gedragingen. Dat geldt overigens ook voor de leidinggevenden zelf. De best presterende ondernemingen hebben vaak leiders die gedijen in verandering en niet per definitie vertrouwen op strategieën die in het verleden hebben gewerkt. Dit type managers heeft 'leervermogen'.

Ten derde is het nodig de communicatieprocessen naar een hoger niveau te tillen. Managers zullen samen met hun mensen prioriteiten moeten vaststellen, bepalen waar de focus moet liggen het komende jaar, bekijken wat haalbaar is, coaching-gesprekken moeten voeren, regelmatig moeten inchecken bij hun mensen. Dat kan alleen met heldere communicatie.

Door aandacht te schenken aan bovenstaande vaardigheden en denkwijzen, zullen huidige en toekomstige leiders in staat zijn echt impact te hebben in hun organisatie, in het leven van hun mensen en dat van henzelf.

De auteur, Dennis Valkema, is General Manager Benelux bij Talentsoft. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen