< Terug naar overzicht

The war for talent: hoe houdt u hen aan boord?

Het jaar 2022 moest het jaar van de terugkeer naar de normaliteit worden. Maar wat is 'normaal' nu eigenlijk? Leven wij niet in een wereld die voortdurend verandert, waar flexibiliteit en aanpassingsvermogen 'de norm' zijn geworden? De hele wereld heeft de coronacrisis doorgemaakt, en vervolgens de oorlog in Oekraïne, met alle gevolgen van dien. Patrick Colinet, Career Management & Sales Director bij Daoust, vertelt ons meer over de invloed van deze gebeurtenissen op de arbeidsmarkt.

Heeft de arbeidsmarkt de gevolgen ondervonden van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren?

P.C.: Ja, inderdaad. En dit betekent meteen ook een nieuwe grote uitdaging voor de bedrijven: talentvolle medewerkers aantrekken, maar hen ook behouden dankzij een aanbod dat inspeelt op hun behoeften. Om kandidaten ervan te overtuigen in dienst te treden, moet een onderneming hen wijzen op al haar sterke punten, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingsperspectieven die zij hun kan bieden.

Vaak krijgen we te horen hoe de bedrijven strijd moeten leveren om hun talentvolle medewerkers te behouden. Hoe kunnen ze daarbij te werk gaan?

P.C.: Elk bedrijf heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen waarden, net zoals elke werknemer specifieke verwachtingen heeft op het vlak van waarden en de cultuur van de werkomgeving. De beste matching tussen beide partijen tot stand brengen is vandaag dan ook de grootste uitdaging binnen een organisatie. Net als in elke relatie veranderen de partijen, de verwachtingen en de situaties in de loop van de tijd, soms met een gebrekkig functioneren tot gevolg. 

Het goede nieuws is dat er een breed scala aan oplossingen bestaat: denk bijvoorbeeld aan opleiding, coaching, inplacement, of ook aan assessment, dat ik persoonlijk in het bijzonder aanbeveel. Al deze tools, die bij bepaalde ondernemingen nog onvoldoende bekend zijn, bieden een waardevolle ondersteuning om de eigen medewerkers en hun professionele verwachtingen beter in te schatten.

Kan u ons uitleggen wat een assessment precies inhoudt?

P.C.: Het assessment is een beoordelingsproces op basis van gesprekken, psychotechnische tests en simulatieproeven. We hebben daarvoor in het algemeen drie belangrijke werkwijzen ter beschikking: het e-assessment, het individuele assessment en het collectieve assessment.

Het assessment heeft het grote voordeel dat zowel de onderneming als de werknemer de kans krijgen om hun 'matching' te evalueren, en dit gedurende de volledige loopbaan van die werknemer binnen de onderneming (start, evolutie, heroriëntering, enz.). In deze war for talent ben ik ervan overtuigd dat de juiste persoon op de juiste plaats en op het juiste moment een hefboom is voor succes. Bedrijven die in staat zijn werknemers aan te trekken op basis van de juiste criteria, houden veel meer medewerkers aan boord dan andere. En wat is daarvoor beter geschikt dan een assessment, dat de mogelijkheid biedt om "elkaar beter te leren kennen om beter samen te leven"?


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen