< Terug naar overzicht

Tijd voor interne mobiliteit

Nu het vertrouwen terugkeert en de arbeidsmarkt weer in beweging komt, is het aan werkgevers om de band met medewerkers te versterken. Interne mobiliteit is een van de sleutelelementen, schrijft Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling bij Acerta.

Wat opvalt uit het recente onderzoek, waarvoor Acerta samenwerkte met StepStone, is dat er vandaag geen sprake meer is van immobiliteit op de arbeidsmarkt. Er zijn wel degelijk opnieuw allerlei bewegingen gaande, ondanks de vrees dat iedereen zich in deze crisis zou blijven vastklampen aan zijn job.

Nochtans noteerden we aan het begin van de crisis, tijdens de eerste lockdown, de laagste jobmobiliteit sinds tien jaar. Die immobiliteit is ondertussen achter de rug: 37 procent van de Belgische werknemers denkt aan een carrièreswitch binnen het jaar. 12 procent van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen, 13 procent overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector, en maar liefst één op vijf denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector.

Nele Ronsmans (Acerta):
“Door nieuwe uitdagingen binnen de eigen organisatie aan te bieden, kunnen werkgevers niet alleen hun beste mensen behouden, het verhoogt ook de motivatie.” © GF

Overigens maakt dit onderzoek ook duidelijk dat vele werknemers het menen wanneer ze naar andere professionele mogelijkheden kijken. 45 procent van de deelnemers heeft de laatste zes maanden minstens één keer gereageerd op een vacature. Dat is in lijn met de cijfers uit 2019, toen het aandeel 44 procent was, en een stuk meer dan bij het begin van deze coronacrisis, toen slechts 34 procent actief solliciteerde. Opvallend is dat de solliciterende Belg volhardt: bijna een kwart van alle werknemers stuurde al drie keer of meer een CV op.

Werkgevers aan zet

Het lijkt duidelijk dat vele mensen de tijd hebben gehad om na te denken over hun job, over de sector waarin ze actief zijn en het statuut waarin ze werken, wat de toegenomen mobiliteit deels verklaart. Uiteraard zijn er ook mensen die in een sector aan de slag waren waar anderhalf jaar lang nauwelijks activiteit is geweest. Anderzijds moeten werkgevers ook in eigen boezem durven kijken: er zijn er die het tijdens deze crisis erg goed hebben gedaan, maar anderen deden het minder goed. Dat hebben werknemers ondervonden en kan hen over het muurtje doen kijken.

Nu de crisis – hopelijk – op zijn einde loopt, is het zaak om in te zetten op betrokkenheid, transparante communicatie en goed leiderschap. Daarnaast moeten werkgevers werk maken van interne mobiliteit. Uit het onderzoek blijkt vooral dat werknemers nood hebben aan een nieuwe uitdaging, niet dat ze zo nodig naar een nieuwe werkgever willen. Door nieuwe mogelijkheden binnen de eigen organisatie aan te bieden, kunnen werkgevers niet alleen hun beste mensen behouden, het verhoogt ook hun motivatie.

Op dat vlak is er nog ruimte voor verbetering, weten we. 53 procent van de werknemers heeft zijn functie het laatste jaar niet zien veranderen, en bijna 40 procent vindt dat hij of zij te weinig kan bijleren in de job. Dat is belangrijk, want zo’n 60 procent van de medewerkers die te weinig kunnen bijleren op hun job solliciteerde al elders. Wie wél het gevoel heeft bij te leren, doet dat maar half zoveel.

Het is aan HR-verantwoordelijken en leidinggevenden om open en eerlijk in gesprek te gaan met werknemers. Alleen zo kom je te weten waar die nood aan heeft, wat zijn of haar talenten zijn, en waar binnen de onderneming die kunnen ingezet worden. In de krappe, dynamische arbeidsmarkt van vandaag, maak je zo het verschil.


De auteur, Nele Ronsmans, is Experte Talent & Ontwikkeling bij Acerta. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen