Pensioenen Antwerpse ambtenaren nauwelijks gedekt

Uitstroom
Uit de studie blijkt dat de stad Antwerpen samen met het OCMW en zijn ziekenhuizen 18.000 mensen in dienst heeft. Ongeveer 12.000 daarvan hebben het statuut van ambtenaar. Hun pensioenen moeten ooit rechtstreeks door de stad worden betaald. Voor de 7.100 gepensioneerde ambtenaren wordt nu jaarlijks 125 miljoen euro op de stadsbegroting uitgetrokken. Antwerpen overMorgen, een denktank die werd opgericht onder impuls van VLD-er Christian Leysen, becijferde dat het geactualiseerde bedrag van alle pensioenbeloften voor de 12.000 ambtenaren en de 7.100 gepensioneerden 2,3 miljard euro bedraagt. Dat is 500 miljoen euro meer dan eerder werd begroot. Bovendien is er van die 2,3 miljoen euro slechts 2,3 procent in kas. Onderzoeker Cor Dietvorst concludeert dat er reserves moeten worden aangelegd, wil de stad de uitbetaling van de pensioenen veilig stellen. Ook pleit hij voor een afbouw van het statutaire personeel en een toename van contractueel tewerkgestelden. Antwerpen heeft volgens Dietvorst in vergelijking met andere steden proportioneel veel meer ambtenaren dan contractuelen. Ook andere steden en gemeenten worstelen met problemen om de pensioenkassen te financieren.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.