Pensioenhervorming? Belg wil wel op 60 jaar met pensioen

Dat blijkt uit de jaarlijkse pensioenenquête van verzekeraar Delta Llyod. Slechts een derde (31%) van de Belgen denkt dat langer werken het vergrijzingsprobleem kan oplossen. Zelfstandigen (42%), hoger opgeleiden (42%) en hogere inkomens (53%) zijn hier meer van overtuigd.

Overigens zijn Belgen nog steeds niet bereid om langer te werken. De gewenste pensioenleeftijd blijft hangen rond 60 jaar. De helft van de Belgen vindt zelfs dat hij op 59 jaar ‘genoeg gewerkt’ heeft. Dat is een daling in vergelijking met vorig jaar, toen lag de gewenste pensioenleeftijd op 61 jaar. Alleen zelfstandigen zijn bereid om langer door te werken: tot hun 62 jaar.

Foute inschatting
Belgen schatten de pensioenrealiteit bovendien volledig verkeerd in. Zo wordt de leeftijd overschat waarop we gemiddeld met pensioen gaan 60 jaar in plaats van 59 jaar en het aantal jaren dat we effectief werken, 36,4 jaar versus 32,2 jaar. Volgens Eurostat is dat één van de kortste loopbanen in Europa.

De bevraagde Belgen hebben weinig vertrouwen in de sociale zekerheid. Zo voelt 39% zich onvoldoende beschermd. Bij zelfstandigen ligt dit zelfs nog hoger: 48%. De overgrote meerderheid (72%) gelooft echter niet dat de overheid het huidige niveau van sociale zekerheid kan blijven garanderen en denkt dat dit op termijn zal worden afgebouwd.

Desondanks zal of kan een minderheid zelf iets doen om beter beschermd te zijn. Slechts 15% van de respondenten die verwachten dat het slechter zal gaan, zullen zelf extra maatregelen treffen. De wil (of noodzaak) om extra voorbereidingen te treffen, is het hoogst bij zelfstandigen (22%) en bij de 18-35-jarigen (21%).

Aanvullend pensioen
Niettemin rekenen Belgen op de overheid en de werkgevers om een oplossing te zoeken. Een derde (35%) vindt dat enkel en alleen de overheid moet zorgen voor zijn pensioen. Hoe ouder men wordt, hoe meer men meent dat dit enkel de verantwoordelijkheid is van de staat. Een vierde denkt dat de werkgever of de vennootschap voor een deel kan bijdragen. Globaal gezien betekent dit dat 60% van de Belgen bijna uitsluitend rekent op het wettelijk pensioen.

De helft van de Belgen is voorstander om het aanvullend pensioen verplicht te maken. Eén op de drie Belgen beschikt reeds over een pensioen uit de tweede pijler. Meer Belgen worden zich bewust van het belang van het tweede-pijlerpensioen. In vergelijking met voorgaande jaren zouden meer respondenten opteren voor een bijkomende investering in het aanvullend pensioen (51%) dan voor een loonsverhoging (36%). Voor het eerst zouden meer Belgen kiezen voor de tweede pijler.

Opvallend is wel dat de onwetendheid over het aanvullend pensioen groot blijft. 12% van de respondenten weet niet of ze al dan niet een aanvullend pensioen hebben. 35% van de respondenten met een aanvullend pensioen weet niet hoe hun aanvullend pensioen later wordt uitgekeerd (in kapitaal of in rente). Dat is sterk leeftijdsafhankelijk. Maar zelfs bij de vijftigplussers weet bijna één op vier dit niet (22%).

In april 2014 peilde Delta Lloyd Life via het onafhankelijke onderzoeksbureau 365ANALYTICS bij 1191 Belgen of ze voldoende voorbereid zijn op hun pensioen en bereid zijn om langer te werken. De online-peiling richtte zich tot de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar.

 

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.