Perceptie: de VDAB en De Lijn zijn klaar voor de toekomst

Organisatie
De enquête legde De Post, De Lijn, de VDAB, de NMBS en SN Brussels Airlines ter beoordeling voor. Ter vergelijking werden ook vijf privé-bedrijven in de vraagstelling opgenomen.

Voor naambekendheid scoren de overheidsbedrijven goed tot zeer goed. Zowat 98% van de Vlamingen kent De Post en De Lijn, cijfers waarvan veel commerciële merken alleen maar kunnen dromen. Ook de VDAB en de NMBS scoren hoog met 93% en 92,2%. SN Brussels Airlines (geen overheidsbedrijf, maar opgenomen in de enquête wegens de sterke politieke betrokkenheid) de rij met 80,3%.

De Lijn scoort het hoogst voor het criterium kwaliteit: 81,2% van de Vlamingen is van oordeel dat De Lijn kwaliteit levert. Daarmee kan het bedrijf de gerust de strijd met de privé-sector aangaan. De Post staat met 74,1% op de tweede plaats. Daarmee kan het bedrijf zich net niet tussen de betere merken handhaven. De VDAB staat op gelijke hoogte met De Post: 74% vindt dat de VDAB kwaliteit levert. Over de kwaliteit van de diensten van de NMBS is 71,5% van de ondervraagden tevreden. De kwaliteit van SN Brussels Airlines kan maar 62,1% van de bevolking bekoren.

Opvallend bij de perceptie van de klantvriendelijkheid is de sprong die De Post maakt: de goede oude postbode zet het gebrek aan kwaliteit recht met een stevige portie klantvriendelijkheid. De Post is met 76,8% het meest klantvriendelijke van de overheidsbedrijven, gevolgd door De Lijn (76,3%), de NMBS (70,8%), de VDAB (67,7%) en ten slotte SN Brussels Airlines (61%). De Post laat inzake klantvriendelijkheid veel privé-ondernemingen ver achter zich. De Lijn doet het gemiddeld even goed als De Post. De klantvriendelijkheid van de NMBS is verre van slecht, maar kan beter. Dat geldt nog wat meer voor de VDAB. SN Brussels Airlines heeft het minst klantvriendelijke imago.
De kwaliteit van de overheidsbedrijven vertaalt zich niet in de kwaliteit van hun communicatie. De Lijn en De Post springen weer haasje-over, maar de privé-bedrijven doen het op dit vlak gemiddeld beter en halen hier hogere scores dan op de andere vragen. Bijna 73% vindt dat De Lijn goed communiceert en zowat 71% vindt dat ook van De Post. De VDAB en de NMBS volgen met respectievelijk 67,1% en 64,2%. Opnieuw bengelt SN Brussels met 54,5% aan de staart.

Van alle overheidsbedrijven uit het onderzoek vinden de Vlamingen de VDAB veruit de meest aantrekkelijke werkgever: 67,3% is geen echt hoge score, maar daarmee handhaaft de VDAB zich wel tussen de privé-bedrijven. De scores zakken snel voor de andere overheidsbedrijven: 58% ziet een job bij De Lijn zitten en SN Brussels Airlines staat met 53,3% op de derde plaats, van nabij gevolgd door de NMBS. Ronduit zwak scoort De Post. Meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat het er niet aangenaam werken is (50,8%).
Volgens de Vlaamse bevolking mag de VDAB de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Bijna 83% denkt dat dit bedrijf de komende tien jaar goed zal presteren. Hiermee eindigt de VDAB tussen de betere privé-ondernemingen. Ook De Lijn is klaar voor de toekomst, althans volgens ruim 80% van de Vlamingen. Maar dan gaat het snel bergaf: 42% van de respondenten is van mening dat de toekomst van de NMBS niet rooskleurig is. Zal De Post het de volgende tien jaar redden? Amper 56% van de Vlamingen heeft er vertrouwen in. Over de toekomst van SN Brussels zijn de meningen netjes verdeeld.

Bron: www.groepc.be . Op deze site vindt u nog veel meer details en kunt u zich ook kandidaat stellen voor een gratis abonnement op het tijdschrift over communicatiemanagement Comma.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.