Personeel uitlenen: social profit maakt school

 

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu zij bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel moesten oplossingen gevonden worden om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Het arbeidsrechtelijk kader om personeelsleden tijdelijk tewerk te stellen in een andere onderneming is echter niet eenduidig noch eenvoudig. Het intersectoraal kaderakkoord van de sociale partners in de zorg- en welzijnssectoren biedt volgens de woordvoerster Ingrid Lieten (Verso) een correct en juridisch kader om de tewerkstelling van personeel van de ene organisatie tijdelijk uit te lenen aan een andere. Het is ook belangrijk dat de mogelijkheid tot uitlening, waar die noodzakelijk is, kan gebeuren zonder te veel tijd vergende administratie.
Het sociaal kaderakkoord voorziet ook in een pasklare modelovereenkomst waarmee de uitlening voor alle betrokkenen wettelijk beantwoordt aan de noodzakelijke voorwaarden.

Wat staat er in het akkoord?

• De uitlening geldt steeds voor een beperkte duur en is mogelijk in de periode van 16 oktober 2020 tot 31 maart 2021.
• Werknemers kunnen niet verplicht worden tijdelijke tewerkstelling bij een andere organisatie te aanvaarden.
• Enkel medewerkers met een vast contract kunnen uitgeleend worden, de regeling geldt dus niet voor tijdelijke werknemers.
• Tijdens de uitlening en bij de terugkeer blijven alle contractuele verplichtingen tussen de oorspronkelijke werkgever en werknemer gelden.
• De werknemer zal tijdens zijn uitlening nooit een lager loon ontvangen dan dat bij de huidige werkgever. Als medewerkers in de doelonderneming voor dezelfde functie een hoger loon ontvangen, zal het loon van de uitgeleende werknemer hieraan worden aangepast.
• De ontvangende onderneming is verantwoordelijk voor de naleving van alle regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming. Dit betekent onder meer dat er geen uitlening kan plaatsvinden als de bescherming en de veiligheid van de medewerker in het kader van de coronamaatregelen in de ontvangende onderneming niet gegarandeerd zijn.
• De voorwaarden en de duur van de uitlening worden op voorhand vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de ontvangende onderneming en de werknemer.
• De tijdelijke uitlening wordt in het lokaal sociaal overleg van de betrokken ondernemingen correct opgevolgd.
Wij hopen voor alle betrokkenen dat dit uit hoge nood geboren proefstuk slaagt en mutatis mutandis een stevig vervolg kan krijgen in de social profit en de profit.

De volledige tekst van het akkoord is te vinden via deze link

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.