Persoonlijke keuze verklaart gender-loonkloof

Harvard-onderzoekers Valentin Bolotnyy en Natalia Emanuel onderzochten waarom vrouwen ook minder verdienen op een werkplek waar de lonen en procedures sterk gereguleerd zijn en waar de kans op discriminatie dus klein is. Hiervoor vergeleken ze de weeklonen van mannelijke en vrouwelijke bus- en treinbestuurders bij de Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA), het bedrijf dat instaat voor het publiek transport in de Amerikaanse stad Boston.

Voor elke dollar die mannen verdienen, verdienen vrouwen maar 89 cent of 11 procent minder. Dat loonverschil kan volgens de onderzoekers volledig verklaard worden door verschillende keuzes die mannelijke en vrouwelijke werknemers maken. Zo hechten vrouwen veel meer belang aan flexibiliteit en tijd, wellicht omwille van een combinatie van persoonlijke voorkeuren en beperkingen. Vrouwen nemen veel meer onbetaald verlof op en maken veel minder overuren. Mannen nemen 48 procent minder onbetaald verlof op. Ze presteren ook 83 procent meer overuren, die de helft meer betaald worden. Wanneer de overuren drie maanden op voorhand worden gevraagd, doen vrouwen nauwelijks minder overuren. Als de vraag een dag op voorhand gesteld wordt, doen mannen dubbel zoveel overuren.

Voorts blijkt dat vrouwen minder vaak in het weekend of op feestdagen werken, en vaker dan mannen onderbroken shiften vermijden. Dat zijn uren die net als overuren meer betaald worden. Kinderlast verklaart de loonkloof niet, want ook bij mannen en vrouwen zonder kinderen blijft de kloof 10 procent. Overigens is het niet zo dat vrouwen minder lucratieve dienstroosters krijgen, ze kunnen immers zelf hun routes, dagen en uren kiezen. Volgens de onderzoekers suggereren de resultaten dat het vergroten van de flexibiliteit op de werkplek de loonkloof zou kunnen verkleinen en tegelijk het welzijn van vrouwelijke werknemers vergroten.

Bron: De Standaard/scholar.harvard.edu

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.