Pesten: nu ook via Whatsapp en Teams…

Uit een bevraging van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, IDEWE, bij 39.792 Belgische werknemers blijkt dat 6,4 procent in 2021 pestgedrag ervaarde tijdens de laatste zes maanden. “Deze cijfers bevestigen nog eens dat de telewerkgolf het pesten zeker geen halt heeft toegeroepen”, zegt CEO Lode Godderis. “Vorig jaar zagen we al geen daling in het aantal effectieve dossiers hierrond, onder andere omdat een aantal types pestgedrag zich naar de digitale sfeer verplaatsten.”

De meest voorkomende vormen van pestgedrag zijn: ‘informatie achterhouden die het werk bemoeilijkt’ (42,7 procent heeft er minstens af en toe last van) en ‘roddelen’ (42,1 procent). Daarnaast heeft 28,1 procent last van collega’s die ‘herhaaldelijke opmerkingen maken over een vergissing’.

Vorig jaar al bleek dat deze vormen van pesten zich van thuis uit even makkelijk voordoen als vroeger, via Whatsapp- of Teams-groepjes bijvoorbeeld. Opvallend is ook dat bijvoorbeeld ‘uitsluiting’ – een vorm van pesten met vaak zware rechtstreekse psychosociale impact – met 17,2 procent erg hoog scoort.

Verschillen tussen geslachten en leeftijd

Op demografisch vlak vallen een aantal verschillen op. “De verschillen in cijfers tussen mannen en vrouwen hebben verschillende verklaringen, waaronder ook het type werk en een aantal sector- en werkgerelateerde factoren. Wat wél significant is, is dat mannen specifieke types gedrag aanmerkelijk frequenter ervaren dan vrouwen, zoals ‘informatie die wordt achtergehouden’ (46,8 procent mannen tegenover 38,2 procent vrouwen), ‘herhaalde opmerkingen over vergissingen’ (31,6 procent tegenover 24,3 procent) en ‘grappen uithalen die onaangename verrassingen bezorgen’ (13,9 procent tegenover 6,5 procent), terwijl die cijfers voor de andere vormen van pestgedrag dichter tegen elkaar aanliggen”, zegt Godderis.

Op leeftijdsvlak zijn er minder grote verschillen, al blijken mensen jonger dan 45 wel meer pestgedrag te ervaren (7,4 procent) dan 45-plussers (5,3 procent). Qua types pestgedrag is het enige noemenswaardige verschil dat jongere collega’s vaker vervelende opmerkingen krijgen over vergissingen dan oudere (30,7 procent tegenover 24,9 procent).

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.