Pfizer wint prijs

Organisatie
Tussen juli en september 2002 werden 8000 respondenten (studenten, werkenden, werkzoekenden, huisvrouwen…) van 18 tot 65 jaar ondervraagd. Zowel de algemene aantrekkelijkheid (“Zou u voor dit bedrijf willen werken?”) als de perceptie van acht factoren werd gemeten: loon, toekomstperspectieven, werksfeer, werkzekerheid, financiële gezondheid, interessante jobs, opleidingsfaciliteiten en sterk management. Dit gebeurde voor 150 privé-bedrijven op het Belgisch grondgebied die meer dan 1000 mensen onder dezelfde naam tewerkstellen.
De aantrekkelijkste sectoren waren de farmaceutische sector, de media en de informaticasector. De farmaceutische sector heeft vier bedrijven in de top vijf. De media en de informaticasector behalen scores die in de buurt komen.
Van de ondervraagden die Pfizer kennen, wil 46% er ook werken. Opvallend hoge scores krijgt Pfizer voor werkzekerheid, werksfeer, lonen, toekomstperspectieven en interessante jobs. De score van Janssen Pharmaceutica (44,9%) ligt erg dicht bij de score van VRT (45%). De VRT scoort zeer goed voor de parameter “interessante jobs”. De lonen worden er echter als erg middelmatig gepercipieerd. Janssen Pharmaceutica beschikt over een erg stabiel profiel, met als sterke punten: de financiële gezondheid, de lonen en de toekomstperspectieven. Dit bedrijf staat al voor het derde jaar op rij in de top drie.
De gemiddelde scores voor de acht factoren liggen gevoelig lager dan vorig jaar. Dit is een weerspiegeling van het somber economisch klimaat. De belangrijkste terugval werd genoteerd voor de factor “werkzekerheid”.
De gemiddelde aantrekkelijkheidscores (er willen werken) evolueren daarentegen lichtjes positief. Dit wijst waarschijnlijk op een grotere tolerantie ten opzichte van bedrijven. Voor hetzelfde salaris, dezelfde werkzekerheid, werksfeer enz. zou men nu sneller een job aannemen dan één of twee jaar geleden. Ten slotte valt op dat de elektronicasector de grootste terugval kent voor aantrekkelijkheid. (Bron: Randstad, Jan Denys)
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.