Positieve discriminatie mag

De ministerraad keurde vorige week vrijdag een koninklijk besluit goed dat ‘positieve acties’ door bedrijven een wettelijke basis geeft. Hiermee wordt een stukje van de arbeidsdeal realiteit.

Werkgevers uit de privésector kunnen hierdoor positieve acties opzetten om vrouwen, ouderen, mensen met een handicap of een migratieachtergrond meer kansen te geven zonder dat ze beschuldigd worden van discriminatie op basis van de antidiscriminatiewetgeving. De positieve actie kan in elke fase van de arbeidsrelatie ondernomen worden. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld stageplaatsen of opleidingen voorbehouden voor bepaalde doelgroepen.

Positieve acties mogen echter enkel onder strikte voorwaarden. 

  • Er moet een duidelijke ongelijkheid zijn.
  • Het verdwijnen van deze ongelijkheid moet aangemerkt zijn als een te bevorderen doel.
  • De positieve actiemaatregel moet van tijdelijke aard zijn en opgeheven worden als het doel bereikt is.
  • De maatregel van positieve discriminatie mag de rechten van anderen niet onnodig beperken.

Bron: presscenter.org

Benelux Unie
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.