Prestatiebeloning: nog werk aan de winkel

LoonOrganisatiePrestatiemanagement

Prestatiegerichte beloning van arbeiders bestaat bij 30,7% van de 335 bedrijven die weerhouden werden in de enquête. Voor bedienden loopt dat percentage op tot 57%, voor kaderleden tot 73,3%. Er is een rechtstreeks verband tussen de grootte van de organisatie en het voorkomen van prestatiebeloning (hoe groter, hoe meer prestatiebeloning courant is).
De respondenten zien een zwak verband tussen prestaties en beloning voor arbeiders (4,76 op een schaal van 10) en bedienden (5,76). Sterker is het verband voor kaderleden (6,94), ook daar is er volgens de onderzoekers “nog werk aan de winkel”.

Individuele prestatiebeloning is met grote voorsprong het voornaamste instrument voor de drie categorieën werknemers. Beloning van teamprestaties en van vaardigheden en competenties doen het duidelijk minder goed. Winstdeling en aandelenplannen zijn slechts weggelegd voor een kleine minderheid van de arbeiders en de bedienden. Maar ook een meerderheid van de kaderleden geniet er niet van: de ondernemingen die prestatiebeloning toepassen, geven aan kaderleden winstdeling in 40% van de gevallen en aandelenplannen in 35,5% van de gevallen.

Er is echter hoop voor de prestatiebeloning: van de ondernemingen die ze vandaag nog niet toepassen, beweren een pak dat ze het in de toekomst wel zullen doen, vooral voor kaderleden.

Bedrijven met prestatiegebonden beloning schatten hun beloningssysteem in als effectiever dan degenen zonder prestatieloon, althans voor bedienden en kaderleden. Voor de prestatiebeloning bij arbeiders lijken de ervaringen minder positief.

U leest meer over dit onderwerp in HR Square nr. 21 van februari.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.