Preventie van burn-out: subsidies voor pilootprojecten

Dit is een initiatief van de sociale partners binnen de NAR dat past in het kader van de uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 en verloopt in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het jaarlijks budget van 500.000 euro voor de financiering van deze subsidies is afkomstig van de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 0,10 procent voor risicogroepen. De aanvragers moeten onder het toepassingsgebied van de regelgeving betreffende de risicogroepen vallen.

De subsidie bedraagt maximum 8000 euro voor projecten van werkgevers en 24.000 euro voor projecten van de sectoren.

Concrete informatie over de wettelijke basis, de voorwaarden, de procedure en de toegang tot het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de NAR: http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.