Procedure sociale verkiezingen stopt vanaf dag X+36

Door de coronacrisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Omwille van de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer wordt de organisatie van sociale verkiezingen en de voortzetting van de lopende procedure onmogelijk. Daarover kwam een consensus tot stand tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de Groep van Tien. Het uitstel van de verkiezingen, tot wellicht na de zomer, wordt zo snel mogelijk bekrachtigd en verankerd in een nieuwe wet.

De procedure wordt opgeschort of stilgelegd vanaf dag X+36. Dit betekent dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen uitgesteld worden tot een nog nader te bepalen datum.

De lopende verkiezingshandelingen moeten nog worden verdergezet tot en met dag X+35, de dag van de indiening van de kandidatenlijsten. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever moet doen op dag X+40 wordt uitgesteld.

De bestaande CPBW’s en OR blijven in functie tot de verkiezingen. Ook de beschermingsperiode van kandidaten en leden van CPBW en OR wordt verlengd en de beschermingsvergoeding bij ontslag verhoogd, tenzij hierover een akkoord kan worden bereikt.

Bron: FOD Waso

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.